تـحـلیل تـکـنـیکال جفت ارز

تحلیل تکنیکال جفت ارز

این مطالب برگرفته از مراجع معتبر بین‌المللی و متخصصان و تحلیلگران برجسته است. محتوای این صفحه دائما با آخرین تحلیل‌های بنیادی، تکنیکال و ترکیبی و همچنین ذکر رویدادهای اقتصادی مربوط به هر جفت‌ارز و دارایی بروزرسانی می‌شود.

تحلیل تکنیکال جفت ارز

تحلیل تکنیکال جفت ارز (تکنیکال و فاندامنتال)

در این تحلیل، به بررسی وضعیت جفت ارز NZD/USD در دو تایم فریم روزانه و چهار ساعته می‌پردازیم.در حال حاضر، نگاهی به تغییرات قیمت، محدوده‌های قیمتی مهم و سناریوی های احتمالی در طول روند حرکتی قیمت خواهیم داشت.در ادامه تحلیل تکنیکال جفت ارز با تیم فیبوتک همراه باشید. تحلیل تکنیکال جفت ارز دلار نیوزلند به […]

در این تحلیل، به بررسی جفت ارز EUR/USD در دو تایم فریم روزانه و چهار ساعته می‌پردازیم.در حال حاضر، نگاهی به تغییرات قیمت، محدوده‌های قیمتی مهم و سناریوی های احتمالی در طول روند حرکتی قیمت خواهیم داشت.در ادامه تحلیل تکنیکال جفت ارز با تیم فیبوتک همراه باشید. تحلیل تکنیکال جفت ارز یورو به دلار آمریکا […]

در این تحلیل، به بررسی روند قیمتی جفت ارز GBP/USD در دو تایم فریم مختلف، روزانه و 4 ساعته می‌پردازیم.در حال حاضر، نگاهی به تغییرات قیمت، محدوده‌های قیمتی مهم وسناریوی های احتمالی در طول روند حرکتی قیمت خواهیم داشت.در ادامه تحلیل تکنیکال جفت ارز با تیم فیبوتک همراه باشید. تحلیل تکنیکال جفت ارز پوند به […]

در این تحلیل، جفت ارز AUD/USD در تایم فریم روزانه و 4 ساعته مورد بررسی قرار می‌گیرد.در حال حاضر، نگاهی به تغییرات قیمت، محدوده‌های قیمتی مهم و سناریوی های احتمالی در طول روند حرکتی قیمت خواهیم داشت.در ادامه تحلیل تکنیکال جفت ارز با تیم فیبوتک همراه باشید. تحلیل تکنیکال جفت ارز دلار استرالیا به دلار […]

در این تحلیل، به بررسی روند قیمتی جفت ارز USD/CHF در دو تایم فریم مختلف، روزانه و 4 ساعته، می‌پردازیم. در حال حاضر، نگاهی به تغییرات قیمت، محدوده‌های قیمتی مهم و سناریوی های احتمالی در طول روند حرکتی قیمت خواهیم داشت.در ادامه تحلیل تکنیکال جفت ارز با تیم فیبوتک همراه باشید. تحلیل تکنیکال جفت ارز […]

در این تحلیل، به بررسی وضعیت جفت ارز NZD/USD در دو تایم فریم روزانه و چهار ساعته می‌پردازیم.در حال حاضر، نگاهی به تغییرات قیمت، محدوده‌های قیمتی مهم و سناریوی های احتمالی در طول روند حرکتی قیمت خواهیم داشت.در ادامه تحلیل تکنیکال جفت ارز با تیم فیبوتک همراه باشید. تحلیل تکنیکال جفت ارز دلار نیوزلند به […]

در این تحلیل، به بررسی روند قیمتی جفت ارز GBP/USD در دو تایم فریم مختلف، روزانه و 4 ساعته می‌پردازیم.در حال حاضر، نگاهی به تغییرات قیمت، محدوده‌های قیمتی مهم وسناریوی های احتمالی در طول روند حرکتی قیمت خواهیم داشت.در ادامه تحلیل تکنیکال جفت ارز با تیم فیبوتک همراه باشید. تحلیل تکنیکال جفت ارز پوند به […]

در این تحلیل، به بررسی جفت ارز USD/JPY در دو تایم فریم هفتگی و روزانه می‌پردازیم. در حال حاضر، نگاهی به تغییرات قیمت، محدوده‌های قیمتی مهم و سناریوی های احتمالی در طول روند حرکتی قیمت خواهیم داشت.در ادامه تحلیل تکنیکال جفت ارز با تیم فیبوتک همراه باشید. تحلیل تکنیکال جفت ارز دلار امریکا به ین […]

در این تحلیل، به بررسی جفت ارز EUR/USD در دو تایم فریم روزانه و چهار ساعته می‌پردازیم.در حال حاضر، نگاهی به تغییرات قیمت، محدوده‌های قیمتی مهم و سناریوی های احتمالی در طول روند حرکتی قیمت خواهیم داشت.در ادامه تحلیل تکنیکال جفت ارز با تیم فیبوتک همراه باشید. تحلیل تکنیکال جفت ارز یورو به دلار آمریکا […]

در این تحلیل، به بررسی روند قیمتی جفت ارز USD/CAD در دو تایم فریم مختلف، روزانه و 4 ساعته، می‌پردازیم.در حال حاضر، نگاهی به تغییرات قیمت، محدوده‌های قیمتی مهم، و سناریوی های احتمالی در طول روند حرکتی قیمت خواهیم داشت.در ادامه تحلیل تکنیکال جفت ارز با تیم فیبوتک همراه باشید. تحلیل تکنیکال جفت ارز دلار […]

در این تحلیل، به بررسی وضعیت جفت ارز NZD/USD در دو تایم فریم روزانه و چهار ساعته می‌پردازیم.در حال حاضر، نگاهی به تغییرات قیمت، محدوده‌های قیمتی مهم و سناریوی های احتمالی در طول روند حرکتی قیمت خواهیم داشت.در ادامه تحلیل تکنیکال جفت ارز با تیم فیبوتک همراه باشید. تحلیل تکنیکال جفت ارز دلار نیوزلند به […]

در این تحلیل، به بررسی جفت ارز EUR/USD در دو تایم فریم روزانه و چهار ساعته می‌پردازیم.در حال حاضر، نگاهی به تغییرات قیمت، محدوده‌های قیمتی مهم و سناریوی های احتمالی در طول روند حرکتی قیمت خواهیم داشت.در ادامه تحلیل تکنیکال جفت ارز با تیم فیبوتک همراه باشید. تحلیل تکنیکال جفت ارز یورو به دلار آمریکا […]

در این تحلیل، به بررسی روند قیمتی جفت ارز GBP/USD در دو تایم فریم مختلف، روزانه و 4 ساعته می‌پردازیم.در حال حاضر، نگاهی به تغییرات قیمت، محدوده‌های قیمتی مهم وسناریوی های احتمالی در طول روند حرکتی قیمت خواهیم داشت.در ادامه تحلیل تکنیکال جفت ارز با تیم فیبوتک همراه باشید. تحلیل تکنیکال جفت ارز پوند به […]

در این تحلیل، جفت ارز AUD/USD در تایم فریم روزانه و 4 ساعته مورد بررسی قرار می‌گیرد.در حال حاضر، نگاهی به تغییرات قیمت، محدوده‌های قیمتی مهم و سناریوی های احتمالی در طول روند حرکتی قیمت خواهیم داشت.در ادامه تحلیل تکنیکال جفت ارز با تیم فیبوتک همراه باشید. تحلیل تکنیکال جفت ارز دلار استرالیا به دلار […]

در این تحلیل، به بررسی روند قیمتی جفت ارز USD/CHF در دو تایم فریم مختلف، روزانه و 4 ساعته، می‌پردازیم. در حال حاضر، نگاهی به تغییرات قیمت، محدوده‌های قیمتی مهم و سناریوی های احتمالی در طول روند حرکتی قیمت خواهیم داشت.در ادامه تحلیل تکنیکال جفت ارز با تیم فیبوتک همراه باشید. تحلیل تکنیکال جفت ارز […]

در این محتوا میخوانید

تحلیل تکنیکال جفت ارز

تحلیل تکنیکال جفت ارز چارچوبی است که معامله گران حرکت قیمت را در آن مطالعه می کنند. تئوری این است که شخص می تواند به حرکت های قبلی قیمت نگاه کند و شرایط فعلی معاملات و حرکت بالقوه قیمت را تعیین کند. به کسی که از تحلیل تکنیکال استفاده می کند، تحلیلگر تکنیکال می گویند. معامله گرانی که از تحلیل تکنیکال استفاده می کنند به عنوان معامله گران تکنیکال شناخته می شوند. شواهد اصلی برای استفاده از تحلیل تکنیکال این است که از نظر تئوری، تمام اطلاعات فعلی بازار در قیمت منعکس می شود. معامله گران تکنیکال به طور کلی به این باور نسبت می دهند که ” همه چیز در نمودارها است! ” این به سادگی به این معنی است که تمام اطلاعات اساسی شناخته شده به قیمت فعلی بازار قیمت گذاری می شود. تجزیه و تحلیل تکنیکال جفت ارز بر استفاده از نمودار قیمت برای شناسایی روند، حمایت و مقاومت و حرکت برای کمک به معامله گران برای ورود و خروج از معاملات با احتمال بالاتر تمرکز دارد. در ادامه توضیحاتی در مورد جفت ارز ارائه می‌کنیم.

جفت ارز

جفت ارز ترکیبی از دو ارز ملی مختلف است که در مقابل یکدیگر ارزش گذاری می شوند. هدف آن مقایسه ارزش پول یک کشور خاص با کشور دیگر است. آنها برای معامله و تجارت در بازار ارز خارجی (فارکس)، یکی از نقدشونده ترین بازارهای مالی در جهان، همیشه در دسترس هستند. و شما می‌توانید به راحتی معاملات خود را انجام دهید.

معاملات فارکس به صورت جفت ارز می‌باشد. این مورد شاید برای افرادی که به تازگی وارد این حوزه شده‌اند گیج کننده باشد و دیگر به ادامه راه یعنی سراغ تحلیل تکنیکال جفت ارز نروند. اما مفهوم آن بسیار ساده است و در ادامه به آن خواهیم پرداخت. به عنوان مثال زمانی که قیمت دلار در بازار تهران چهل هزار تومان اعلام می‌شود به زبان فارکس اعلام می‌شود نرخ دلار چهل هزار تومان می‌باشد. (USD/Rial=400000) البته این صرفا یک مثال بود که شما راحت تر این موضوع را درک کنید. به احتمال زیاد شما با ارزهای کشورهای مختلف آشنا هستید. دلار آمریکا، فرانک سوئیس، ین ژاپن و… تنها بخش کوچکی از ارزهای بین المللی هستند. برای معامله ارزها در بازار فارکس ، ارزها باید به صورت جفت جفت درآیند. برای مثال USD/JPY جفت ارز دلار آمریکا و ین ژاپن است. به اینصورت که تغییراتی که بین دو ارز به وجود می‌آید بهتر رصد می‌شود. در یک جفت ارز، ارز اول را اصطلاحا Base Currency و ارز دوم را Quote Currency می‌نامند. اولین ارز در جفت ارز فارکس همیشه ارز پایه است، در حالی که ارز دوم ارز قیمت گذاری شده می‌باشد. میتوان یک ارز را از روی کد ارز آن که سه حرف است شناسایی کرد. کد معمولاً شامل دو حرف اول کشور است و حرف سوم ارز واقعی است. بنابراین، برای مثال، دلار آمریکا به صورت USD، و یورو به عنوان EUR نشان داده می شود.

هنگام خرید یک جفت ارز فارکس:

  • اولین ارز (پایه) چیزی است که شخص به طور موثر می خرد.
  • ارز دوم (قیمت گذاری شده) ارزی است که در برابر آن می فروشند.

تحلیل تکنیکال جفت ارز با توجه به اینکه روزانه بیش از میلیون ها معامله در بازار فارکس انجام می‌شود بسیار هائز اهمیت می‌باشد. با توجه به اینکه سرمایه شما در خطر است تیم معالمه گر متخصص و مجرب فیبوتک هر هفته تحلیل های خاص، فاندامنتال و تکنیکال جفت ارز را به شما ارائه می‌کند. که به شما می‌گوید اگر محدوده ی قیمتی را رد کرد تارگتتان را کجا قرار داده و به سود پایدار برسید. و یا اگر از منطقه قیمتی عبور کرد از ضررتان جلوگیری کنید.

اندیکاتورهای فارکس به طرق مختلف مفید هستند. آنها به‌عنوان ابزارهایی عمل می‌کنند که در پلتفرم‌های معاملاتی تعبیه شده‌اند و در سراسر آن به هم متصل می‌شوند تا دیدگاهی متفاوت و اغلب مختصرتر را در بازار به معامله‌گران ارائه دهند. آنها می توانند پیش بینی های بلندمدت یا کوتاه مدت، نمایی از وضعیت فعلی یک جفت ارز، یا نگاهی به داده های تاریخی ارائه دهند. در واقع تعداد کمی از اندیکاتورهای مختلف فارکس وجود دارد که مورد استفاده قرار می گیرند که در زیر به تفصیل چندین مورد از آنها اشاره شده است.

چه شاخص هایی بهترین هستند؟

بسیاری از معامله گران خارج از کشور، اندیکاتورهای فنی مورد علاقه خود را دارند و این اندیکاتورها بخشی از استراتژی استاندارد آن معامله گران می شوند. صرف نظر از آنچه ممکن است بشنوید، بهترین شاخص واقعی وجود ندارد، زیرا سبک، شخصیت و روانشناسی هر معامله گر متفاوت است. بنابراین، شاخص هایی که هر معامله گر استفاده می کند متفاوت خواهد بود. همانطور که گفته شد، در تحلیل تکنیکال جفت ارز چند شاخص وجود دارد که باید بدانید.

  • میانگین های متحرک

میانگین‌های متحرک شاخص‌های فنی پیشرو هستند که به طور خاص برای شناسایی شکست‌های قیمت و همچنین جهت کلی بازار طراحی شده‌اند. آنها به شکل یک خط رسم شده روی نمودار هستند که برای اندازه گیری میانگین یا میانگین ارزش یک جفت ارز در مدت زمان معینی مانند 14 روز یا 200 روز استفاده می شود.

این به معامله‌گر نگاهی اجمالی به روند کلی جفت ارز ارائه می‌کند، اما باید توجه داشت که میانگین‌های متحرک در یک بازه زمانی کوتاه‌تر واکنش سریع‌تری به تغییرات قیمتی که در بازار اتفاق می‌افتد خواهند داشت.

مزایا:

میانگین‌های متحرک، به‌ویژه میانگین‌های متحرک ساده ، نسبت به سایر ابزارهای تحلیل، شاخص‌های پایدارتری هستند.

به طور کلی، میانگین های متحرک برای معامله گرانی که با بازه های زمانی بلندمدت کار می کنند، سودمندتر است.

معایب:

میانگین‌های متحرک بر اساس داده‌های تاریخی است، به این معنی که در پاسخ به شرایط بازار که به سرعت در حال تحول است، کندتر هستند.

چه شاخص هایی بهترین هستند؟

نوسان سازهای فارکس لحظه ای را نشان می دهند که بازار به یک حد نهایی می رسد و اصلاح مخالف روند فعلی نتیجه محتمل می شود. به عنوان مثال، زمانی که قیمت بسیار بالا می رود، تحلیلگران می گویند که بیش از حد خرید شده است، به این معنی که با تلاش معامله گران برای بهبود سود خود، قیمت ثابت می ماند یا اندکی کاهش می یابد. وقتی یک اصلاح منفی اتفاق می افتد، معامله گران جدید وارد بازار می شوند و قیمت را افزایش می دهند. از سوی دیگر، یک بازار بیش از حد فروش باعث واکنش طرف مقابل یا یک اصلاح مثبت می شود. به طور معمول، بهتر است جفت های فارکس بیش از حد خریداری شده را بخرید و بفروشید.

همچنین می توان از نوسان سازها برای پیش بینی نقطه شکست در حرکت قیمت در بازار استفاده کرد. در یک نمودار، به نظر می رسد که خطوط در همان جهت قیمت حرکت می کنند، اما زمانی که خطوط شروع به جدا شدن از هم می کنند، تحلیلگران روند را در حال از دست دادن شتاب می دانند.

مزایا:

نوسان سازها شاخص های پیشرو هستند و به معامله گران کمک می کنند تا روندها و فرصت ها را قبل از وقوع حرکت قیمت شناسایی کنند و سود خود را به حداکثر برسانند.

اسیلاتورها بینش ارزشمندی را در مورد سرعت و حرکت بازار ارائه می دهند، مستقل از قیمت ارز یا حجم معاملات.

معایب:

مانند هر نشانگر اصلی، نوسان سازها بی‌خطا نیستند. و امکان دارد سیگنال های نادرست رخ دهد.

استوکاستیک

این اندیکاتور از نوع اسیلاتورها است که موقعیت‌های اشباع خرید یا فروش (overbought – oversold) را در بازار به ما نشان می‌دهد. اندیکاتور دیگری است که در تشخیص انتهای روند به ما کمک می‌کند. نسخه های متعددی از استوکاستیک وجود دارد، اما استوکاستیک آهسته به عنوان نسخه ای است که بیشتر اجرا می شود. این نمودار که در پایین نمودار قرار دارد، از دو میانگین متحرک تشکیل شده است که بین 0 تا 100 محدود شده اند.

استوکاستیک به دلیل دقت یافته های آنها، شاخص مورد علاقه بسیاری از معامله گران است. استوکاستیک‌ها که هم توسط معامله‌گران باتجربه و هم مبتدیان پیاده‌سازی می‌شوند، این قدرت را دارند که به سرمایه‌گذاران در تمام سطوح مهارت کمک کنند تا نقاط ورود و خروج خوب را تعیین کنند.

مزایا:

Stochastics به راحتی قابل درک است و سیگنال های معاملاتی واضحی را ارائه می دهد، و آنها را به یک شاخص سودمند برای معامله گران بی تجربه تبدیل می کند.

سیگنال ها اغلب در یک نمودار فارکس منفرد ایجاد می شوند و فرصت های زیادی را برای معامله گران ایجاد می کنند.

معایب:

استوکاستیک ها تمایل به تولید سیگنال های کاذب دارند.

خطوط بازیابی فیبوناچی

خطوط اصلاحی فیبوناچی، بخشی از مجموعه کامل ابزارهای مبتنی بر دنباله فیبوناچی، روشی برای تحلیل تکنیکال جفت ارز است که به دنبال یافتن سطوح حمایت و مقاومت در یک ابزار معاملاتی است. مفهوم ساده این می‌باشد: بازارها با بخش‌های کوچک‌تری از یک حرکت بزرگ‌تر واکنش نشان می‌دهند یا دوباره دنبال می‌شوند و این بخش‌ها قابل پیش‌بینی هستند. بنابراین اصلاح فیبوناچی یک سری الگوها می‌باشد که پیوسته هستند. معامله گرانی که از این روش استفاده می کنند از نسبت های فیبوناچی 23.6 درصد، 38.2 درصد، 50 درصد، 61.8 درصد و 100 درصد برای تعیین ضرر یا تعیین قیمت های هدف استفاده می کنند.

مزایا:

از آنجایی که اصلاح فیبوناچی بخش جدایی ناپذیر ارزیابی های معاملات فارکس است، قیمت ها تمایلی به تجربه توسعه و اصلاحاتی دارند که به طور کلی با این نظریه همسو هستند.

اصلاح فیبوناچی سابقه طولانی در معاملات فارکس دارد و بسیاری از معامله گران موفق در طول دهه ها ارزش آن را به عنوان یک ابزار تجزیه و تحلیل تجارت تضمین می کنند.

معایب:

بر خلاف سایر شاخص های فنی، اصلاح فیبوناچی شامل ارزیابی ذهنی است. منتقدان استدلال می‌کنند که این سطوح اصلاحی آنقدر به‌طور جهانی مورد استفاده قرار می‌گیرند که به یک پیش‌گویی خود تحقق‌بخش تبدیل می‌شوند، با تغییرات قیمت توسط معامله‌گرانی که تأثیر سطوح فیبوناچی را پیش‌بینی می‌کنند دیکته می‌شود.

اگرچه به طور گسترده ای به عنوان یک ابزار مفید در میان بسیاری از معامله گران در نظر گرفته می شود، اصلاح فیبوناچی مبتنی بر منطق ریاضی یا نظریه اقتصادی نیست. بلکه بر اساس نسبت های رایج مشاهده شده در دنیای طبیعی توسعه یافته است.

شاخص قدرت نسبی

درست مانند استوکاستیک، شاخص قدرت نسبی – که معمولاً به عنوان RSI ذکر می شود – یک نوسانگر است که برای یافتن شرایطی در بازار استفاده می شود که بیش از حد فروش یا بیش از حد خرید هستند. این مورد به ویژه برای معامله گرانی که دوست دارند کم بخرند و بالا بفروشند مفید و مناسب می‌باشد، زیرا ارزش ها بین صفر تا 100 ترسیم می شود.

نتیجه

تحلیل تکنیکال جفت ارز بسیار مفید است زیرا شما می‌وایند معاملات بسیار خوبی را با این تحلیل انجام دهید. تحلیل تکنیکال جفت ارز کارهای زیادی را برای یک معامله گر انجام می‌دهد از جمله تشخیص نقطه ورود به معامله و زمان خروج از معامله. سیگنال های خاصی را به معامل گران ارائه می‌دهد. همین نوع سیگنال ها باعث شده که بسیاری از افراد در زمینه سرمایه گذاری موفق شده و به سودهای زیادی دست پیدا کنند.

نظــرات
دیدگاهتان را بنویسید

آیا این مقاله مفید بود؟

از ۱ تا ۵ چه امتیازی می‌دهید؟

میانگین امتیاز از رای

اولین نفر باشید که رای میدهد!