تحلیل تکنیکال جفت ارز - فیبوتک تحلیل تکنیکال جفت ارز - فیبوتک
تحلیل تکنیکال جفت ارزها

تحلیل تکنیکال جفت ارز

این مطالب برگرفته از مراجع معتبر بین‌المللی و متخصصان و تحلیلگران برجسته است. محتوای این صفحه دائما با آخرین تحلیل‌های بنیادی، تکنیکال و ترکیبی و همچنین ذکر رویدادهای اقتصادی مربوط به هر جفت‌ارز و دارایی بروزرسانی می‌شود.

تحلیل تکنیکال جفت ارز

تحلیل تکنیکال جفت ارز (تکنیکال و فاندامنتال)
تحلیل جفت ارز GBP/USD سه شنبه 18 بهمن فیبوتک

تحلیل جفت ارز GBP/USD سه شنبه 18 بهمن

در تحلیل قبل اشاره شد در صورتی که قیمت پایین تر از محدوده ی low 1.22600 نفوذ کند و تثبیت داشته باشد احتمال اصلاح بیشتر می توان در نظر گرفت. در ادامه تحلیل تکنیکال جفت ارز با تیم فیبوتک همراه باشید.

مشاهده
تحلیل جفت ارز AUD/USD سه‌شنبه 18 بهمن 1401 فیبوتک

تحلیل جفت ارز AUD/USD سه‌شنبه 18 بهمن 1401

در تحلیل قبل اشاره شد روند اصلاحی میباشد تارگت های اصلاحی مورد نظر محدوده ی 0.70 تاچ شده است. همینطور که مشاهده می کنید قیمت با فشار فروش رو به رو شد تا محدوده ی تقاضا مشخص شده 0.68800 با اصلاح همراه بوده است. در ادامه تحلیل تکنیکال جفت ارز با تیم فیبوتک همراه باشید.

مشاهده
تحلیل جفت ارز USD/CHF، سه شنبه 18 بهمن 1401 فیبوتک

تحلیل جفت ارز USD/CHF، سه شنبه 18 بهمن 1401

همینطور که مشاهده می کنید روند در یک کانال نزولی قرار دارد. طبق اخرین تحلیل در تایم فریم 4 ساعت قیمت توانست از محدوده ی 0.90600 تا محدوده ی سقف کانال رشد نماید. در ادامه تحلیل تکنیکال جفت ارز با تیم فیبوتک همراه باشید.

مشاهده
تحلیل جفت ارز EUR/USD دوشنبه 17 بهمن 1401 فیبوتک

تحلیل جفت ارز EUR/USD دوشنبه 17 بهمن 1401

همینطور که مشاهده می کنید در تحلیل هفته ی گذشته اشاره در صورتی که قیمت بالاتر از محدوده ی 1.093 تثبیت داشته روند تغییر خواهد کرد. با توجه به خبرهای مهم هفته ی گذشته باعث شد روند تا محدوده ی 1.10 با رشد همراه باشد و سپس قیمت از محدوده ی مهم 1.10 ریجکت شود. در ادامه تحلیل تکنیکال جفت ارز با تیم فیبوتک همراه باشید.

مشاهده
تحلیل جفت ارز USD/CAD دوشنبه 17 بهمن 1401 فیبوتک

تحلیل جفت ارز USD/CAD دوشنبه 17 بهمن 1401

همینطور که مشاهده می کنید روند طبق سناریو حدود 100 پیپ با رشد همراه بوده است.قیمت پس از یک اصلاح جزئی تا محدوده ی 1.33500 با واکنش مثبت رو به رو شد. در ادامه تحلیل تکنیکال جفت ارز با تیم فیبوتک همراه باشید.

مشاهده
تحلیل چفت ارز USD/JPY دوشنبه 17 بهمن 1401 فیبوتک

تحلیل جفت ارز USD/JPY دوشنبه 17 بهمن 1401

تایم فریم 4 ساعت طبق سناریو قیمت با توجه به رشد شاخص دلار و خبرهای مهم هفته ی گذشته قیمت از محدوده ی 128 حدود 380 پیپ با رشد همراه بوده است. همینطور که مشاهده می کنید روند با شکست کانال نزولی و محدوده ی مقاومت استاتیکی توانست تا محدوده ی 132.400 رشد نماید. در ادامه تحلیل تکنیکال جفت ارز با تیم فیبوتک همراه باشید.

مشاهده
تحلیل جفت ارز AUD/USD یکشنبه 16 بهمن 1401 فیبوتک

تحلیل جفت ارز AUD/USD یکشنبه 16 بهمن 1401

همینطور که مشاهده می کنید تایم بلند مدت بیشتر از یکسال و نیم از محدوده ی 0.80 با روند اصلاحی همراه بوده است و سپس قیمت از محدوده ی 0.61 اوردر بلاک صعودی واکنش مثبت نشان داده است.  در ادامه تحلیل تکنیکال جفت ارز با تیم فیبوتک همراه باشید.

مشاهده
تحلیل جفت ارز USD/CHF یکشنبه 16 بهمن 1401 فیبوتک

تحلیل جفت ارز USD/CHF یکشنبه 16 بهمن 1401

همینطور که مشاهده می کنید روند پس از اصلاح از ناحیه ی عرضه مشخص شده تا محدوده ی 90900 با یک نوسان مثبت جزئی همراه شد و سپس قیمت برای بار دوم تا محدوده ی 90900 با اصلاح رو به رو شد پس از لیکوئید کردن و پر کردن FVG گپ ایجاد شده با یک شادو با واکنش مثبت همراه شده است . در ادامه تحلیل تکنیکال جفت ارز با تیم فیبوتک همراه باشید.

مشاهده
تحلیل جفت ارز GBP/USD یکشنبه 16 بهمن 1401 فیبوتک

تحلیل جفت ارز GBP/USD یکشنبه 16 بهمن 1401

تایم فریم هفتگی همینطور که مشاهده می کنید روند کل از محدوده ی 1.038 با رشد همراه بوده است و با لیکوئید کردن خریداران از محدوده ی 1.24580 قیمت تا محدوده ی 1.18500 اصلاح کرده است ودوباره قیمت با توجه واکنش مثبت به محدوده ی 1.18 توانست برای بار دوم تا محدوده ی گپ ایجاد شده 1.24500 رشد نماید. در ادامه تحلیل تکنیکال جفت ارز با تیم فیبوتک همراه باشید.

مشاهده
تحلیل جفت ارز EUR/USD شنبه 15 بهمن 1401 فیبوتک

تحلیل جفت ارز EUR/USD شنبه 15 بهمن 1401

تایم فریم ۳ روزه بعد از یک روند نزولی بلند مدت قیمت از محدوده ی ۰.۹۵ با واکنش مثبت همراه شده است. همینطور که مشاهده می کنید در تایم فریم بلند مدت طبق تحلیل قیمت تا محدوده های تارگت مورد نظر 1.10 با رشد همراه بوده است. در ادامه تحلیل تکنیکال جفت ارز با تیم فیبوتک همراه باشید.

مشاهده
تحلیل جفت ارز USD/CAD شنبه 15 بهمن 1401 فیبوتک

تحلیل جفت ارز USD/CAD شنبه 15 بهمن 1401

در تایم بلند مدت تایم فریم 3 روز همینطور که مشاهده می کنید حدود یکسال با روند صعودی همراه بوده است. قیمت پس از رسیدن به ناحیه عرضه 1.39700 ریجکت شده است و تا محدوده ی تقاضا مشخص شده با روند اصلاحی همراه بوده است.  در ادامه تحلیل تکنیکال جفت ارز با تیم فیبوتک همراه باشید.

مشاهده
تحلیل جفت ارز USD/JPY جمعه 14 بهمن 1401 فیبوتک

تحلیل جفت ارز USD/JPY جمعه 14 بهمن 1401

همینطور که مشاهده می کنید قیمت از محدوده ی 130.500 با اصلاح همراه بوده است تارگت اصلاحی مورد نظر که در تحلیل قبل اشاره شد تاچ شده است. در ادامه تحلیل تکنیکال جفت ارز با تیم فیبوتک همراه باشید.

مشاهده
تحلیل جفت ارز USD/CAD جمعه 14 بهمن 1401 فیبوتک

تحلیل جفت ارز USD/CAD جمعه 14 بهمن 1401

در تایم فریم 4 ساعت در تحلیل قبل اشاره شد قیمت تا محدوده ی 1.33700 با نوسان مثبت همراه خواهد بود و سپس تا محدوده ی مشخص شده ریجکت شود. در ادامه تحلیل تکنیکال جفت ارز با تیم فیبوتک همراه باشید.

مشاهده
تحلیل جفت ارز AUD/USD پنجشنبه 13 بهمن 1401 فیبوتک

تحلیل جفت ارز AUD/USD پنجشنبه 13 بهمن 1401

تایم فریم 4 ساعت همینطور که مشاهده می کنید قیمت پایین تر از محدوده ی 0.69900 با یک شادو نفوذ کرده است و سپس با واکنش مثبت همراه شده است. در تحلیل قبل اشاره شد برای تارگت های /0.69400 / 0.68800/ تثبیت قیمت پایین تر از محدوده ی 0.69900 مهم میباشد. در ادامه تحلیل تکنیکال جفت ارز با تیم فیبوتک همراه باشید.

مشاهده
تحلی جفت ارز USD/CHF پنجشنبه 13 بهمن 1401 فیبوتک

تحلی جفت ارز USD/CHF پنجشنبه 13 بهمن 1401

همینطور که مشاهده می کنید طبق آخرین تحلیل در تایم فریم 4 ساعت روند تا محدوده ی 0.93 با رشد همراه بوده است و از محدوده ی سقف کانال نزولی ریجکت شده است. در ادامه تحلیل تکنیکال جفت ارز با تیم فیبوتک همراه باشید.

مشاهده
تحلیل جفت ارز GBP/USD، پنجشنبه 13 بهمن 1401 فیبوتک

تحلیل جفت ارز GBP/USD، پنجشنبه 13 بهمن 1401

همینطور که مشاهده می کنید طبق تحلیل قیمت تا محدوده ی 1.22600 اصلاح کرده است. در تحلیل قبل اشاره در صورت حفظ محدوده ی low 1.22600 مهم میباشد و احتمال واکنش مثبت از محدوده ی مشخص شده می توان در نظر گرفت. در ادامه تحلیل تکنیکال جفت ارز با تیم فیبوتک همراه باشید.

مشاهده
تحلیل جفت ارز USD/CAD چهارشنبه 12 بهمن 1401 فیبوتک

تحلیل جفت ارز USD/CAD چهارشنبه 12 بهمن 1401

در حال حاضر همینطور که مشاهده می کنید در تحلیل قبل اشاره در صورتی که قیمت بالاتر از محدوده ی 1.33500 نفوذ کند و تثبیت داشته باشد ممکن است تا ناحیه عرضه با واکنش مثبت همراه شود.  در ادامه تحلیل تکنیکال جفت ارز با تیم فیبوتک همراه باشید.

مشاهده
تحلیل جفت ارز USD/JPY چهارشنبه 12 بهمن 1401 فیبوتک

تحلیل جفت ارز USD/JPY چهارشنبه 12 بهمن 1401

همینطور که مشاهده می کنید قیمت در محدوده ی 130 در حال رنج زدن میباشد. در حال حاضر در محدوده ی 130.200 قرار دارد. روند بین محدوده های 130/ 128.500 در حال نوسان است. ممکن است با واکنش مثبت همراه شود باید دید که قیمت چه واکنشی نشان خواهد داد.  در ادامه تحلیل تکنیکال جفت ارز با تیم فیبوتک همراه باشید.

مشاهده

تحلیل تکنیکال جفت ارز

تحلیل تکنیکال جفت ارز چارچوبی است که معامله گران حرکت قیمت را در آن مطالعه می کنند. تئوری این است که شخص می تواند به حرکت های قبلی قیمت نگاه کند و شرایط فعلی معاملات و حرکت بالقوه قیمت را تعیین کند. به کسی که از تحلیل تکنیکال استفاده می کند، تحلیلگر تکنیکال می گویند. معامله گرانی که از تحلیل تکنیکال استفاده می کنند به عنوان معامله گران تکنیکال شناخته می شوند. شواهد اصلی برای استفاده از تحلیل تکنیکال این است که از نظر تئوری، تمام اطلاعات فعلی بازار در قیمت منعکس می شود. معامله گران تکنیکال به طور کلی به این باور نسبت می دهند که ” همه چیز در نمودارها است! ” این به سادگی به این معنی است که تمام اطلاعات اساسی شناخته شده به قیمت فعلی بازار قیمت گذاری می شود. تجزیه و تحلیل تکنیکال جفت ارز بر استفاده از نمودار قیمت برای شناسایی روند، حمایت و مقاومت و حرکت برای کمک به معامله گران برای ورود و خروج از معاملات با احتمال بالاتر تمرکز دارد. در ادامه توضیحاتی در مورد جفت ارز ارائه می‌کنیم.

جفت ارز

جفت ارز ترکیبی از دو ارز ملی مختلف است که در مقابل یکدیگر ارزش گذاری می شوند. هدف آن مقایسه ارزش پول یک کشور خاص با کشور دیگر است. آنها برای معامله و تجارت در بازار ارز خارجی (فارکس)، یکی از نقدشونده ترین بازارهای مالی در جهان، همیشه در دسترس هستند. و شما می‌توانید به راحتی معاملات خود را انجام دهید.

معاملات فارکس به صورت جفت ارز می‌باشد. این مورد شاید برای افرادی که به تازگی وارد این حوزه شده‌اند گیج کننده باشد و دیگر به ادامه راه یعنی سراغ تحلیل تکنیکال جفت ارز نروند. اما مفهوم آن بسیار ساده است و در ادامه به آن خواهیم پرداخت. به عنوان مثال زمانی که قیمت دلار در بازار تهران چهل هزار تومان اعلام می‌شود به زبان فارکس اعلام می‌شود نرخ دلار چهل هزار تومان می‌باشد. (USD/Rial=400000) البته این صرفا یک مثال بود که شما راحت تر این موضوع را درک کنید. به احتمال زیاد شما با ارزهای کشورهای مختلف آشنا هستید. دلار آمریکا، فرانک سوئیس، ین ژاپن و… تنها بخش کوچکی از ارزهای بین المللی هستند. برای معامله ارزها در بازار فارکس ، ارزها باید به صورت جفت جفت درآیند. برای مثال USD/JPY جفت ارز دلار آمریکا و ین ژاپن است. به اینصورت که تغییراتی که بین دو ارز به وجود می‌آید بهتر رصد می‌شود. در یک جفت ارز، ارز اول را اصطلاحا Base Currency و ارز دوم را Quote Currency می‌نامند. اولین ارز در جفت ارز فارکس همیشه ارز پایه است، در حالی که ارز دوم ارز قیمت گذاری شده می‌باشد. میتوان یک ارز را از روی کد ارز آن که سه حرف است شناسایی کرد. کد معمولاً شامل دو حرف اول کشور است و حرف سوم ارز واقعی است. بنابراین، برای مثال، دلار آمریکا به صورت USD، و یورو به عنوان EUR نشان داده می شود.

هنگام خرید یک جفت ارز فارکس:

  • اولین ارز (پایه) چیزی است که شخص به طور موثر می خرد.
  • ارز دوم (قیمت گذاری شده) ارزی است که در برابر آن می فروشند.

تحلیل تکنیکال جفت ارز با توجه به اینکه روزانه بیش از میلیون ها معامله در بازار فارکس انجام می‌شود بسیار هائز اهمیت می‌باشد. با توجه به اینکه سرمایه شما در خطر است تیم معالمه گر متخصص و مجرب فیبوتک هر هفته تحلیل های خاص، فاندامنتال و تکنیکال جفت ارز را به شما ارائه می‌کند. که به شما می‌گوید اگر محدوده ی قیمتی را رد کرد تارگتتان را کجا قرار داده و به سود پایدار برسید. و یا اگر از منطقه قیمتی عبور کرد از ضررتان جلوگیری کنید.

اندیکاتورهای فارکس به طرق مختلف مفید هستند. آنها به‌عنوان ابزارهایی عمل می‌کنند که در پلتفرم‌های معاملاتی تعبیه شده‌اند و در سراسر آن به هم متصل می‌شوند تا دیدگاهی متفاوت و اغلب مختصرتر را در بازار به معامله‌گران ارائه دهند. آنها می توانند پیش بینی های بلندمدت یا کوتاه مدت، نمایی از وضعیت فعلی یک جفت ارز، یا نگاهی به داده های تاریخی ارائه دهند. در واقع تعداد کمی از اندیکاتورهای مختلف فارکس وجود دارد که مورد استفاده قرار می گیرند که در زیر به تفصیل چندین مورد از آنها اشاره شده است.

چه شاخص هایی بهترین هستند؟

بسیاری از معامله گران خارج از کشور، اندیکاتورهای فنی مورد علاقه خود را دارند و این اندیکاتورها بخشی از استراتژی استاندارد آن معامله گران می شوند. صرف نظر از آنچه ممکن است بشنوید، بهترین شاخص واقعی وجود ندارد، زیرا سبک، شخصیت و روانشناسی هر معامله گر متفاوت است. بنابراین، شاخص هایی که هر معامله گر استفاده می کند متفاوت خواهد بود. همانطور که گفته شد، در تحلیل تکنیکال جفت ارز چند شاخص وجود دارد که باید بدانید.

  • میانگین های متحرک

میانگین‌های متحرک شاخص‌های فنی پیشرو هستند که به طور خاص برای شناسایی شکست‌های قیمت و همچنین جهت کلی بازار طراحی شده‌اند. آنها به شکل یک خط رسم شده روی نمودار هستند که برای اندازه گیری میانگین یا میانگین ارزش یک جفت ارز در مدت زمان معینی مانند 14 روز یا 200 روز استفاده می شود.

این به معامله‌گر نگاهی اجمالی به روند کلی جفت ارز ارائه می‌کند، اما باید توجه داشت که میانگین‌های متحرک در یک بازه زمانی کوتاه‌تر واکنش سریع‌تری به تغییرات قیمتی که در بازار اتفاق می‌افتد خواهند داشت.

مزایا:

میانگین‌های متحرک، به‌ویژه میانگین‌های متحرک ساده ، نسبت به سایر ابزارهای تحلیل، شاخص‌های پایدارتری هستند.

به طور کلی، میانگین های متحرک برای معامله گرانی که با بازه های زمانی بلندمدت کار می کنند، سودمندتر است.

معایب:

میانگین‌های متحرک بر اساس داده‌های تاریخی است، به این معنی که در پاسخ به شرایط بازار که به سرعت در حال تحول است، کندتر هستند.

 

نوسان ساز یا اسیلاتورها

نوسان سازهای فارکس لحظه ای را نشان می دهند که بازار به یک حد نهایی می رسد و اصلاح مخالف روند فعلی نتیجه محتمل می شود. به عنوان مثال، زمانی که قیمت بسیار بالا می رود، تحلیلگران می گویند که بیش از حد خرید شده است، به این معنی که با تلاش معامله گران برای بهبود سود خود، قیمت ثابت می ماند یا اندکی کاهش می یابد. وقتی یک اصلاح منفی اتفاق می افتد، معامله گران جدید وارد بازار می شوند و قیمت را افزایش می دهند. از سوی دیگر، یک بازار بیش از حد فروش باعث واکنش طرف مقابل یا یک اصلاح مثبت می شود. به طور معمول، بهتر است جفت های فارکس بیش از حد خریداری شده را بخرید و بفروشید.

همچنین می توان از نوسان سازها برای پیش بینی نقطه شکست در حرکت قیمت در بازار استفاده کرد. در یک نمودار، به نظر می رسد که خطوط در همان جهت قیمت حرکت می کنند، اما زمانی که خطوط شروع به جدا شدن از هم می کنند، تحلیلگران روند را در حال از دست دادن شتاب می دانند.

مزایا:

نوسان سازها شاخص های پیشرو هستند و به معامله گران کمک می کنند تا روندها و فرصت ها را قبل از وقوع حرکت قیمت شناسایی کنند و سود خود را به حداکثر برسانند.

اسیلاتورها بینش ارزشمندی را در مورد سرعت و حرکت بازار ارائه می دهند، مستقل از قیمت ارز یا حجم معاملات.

معایب:

مانند هر نشانگر اصلی، نوسان سازها بی‌خطا نیستند. و امکان دارد سیگنال های نادرست رخ دهد.

 

استوکاستیک

این اندیکاتور از نوع اسیلاتورها است که موقعیت‌های اشباع خرید یا فروش (overbought – oversold) را در بازار به ما نشان می‌دهد. اندیکاتور دیگری است که در تشخیص انتهای روند به ما کمک می‌کند. نسخه های متعددی از استوکاستیک وجود دارد، اما استوکاستیک آهسته به عنوان نسخه ای است که بیشتر اجرا می شود. این نمودار که در پایین نمودار قرار دارد، از دو میانگین متحرک تشکیل شده است که بین 0 تا 100 محدود شده اند.

استوکاستیک به دلیل دقت یافته های آنها، شاخص مورد علاقه بسیاری از معامله گران است. استوکاستیک‌ها که هم توسط معامله‌گران باتجربه و هم مبتدیان پیاده‌سازی می‌شوند، این قدرت را دارند که به سرمایه‌گذاران در تمام سطوح مهارت کمک کنند تا نقاط ورود و خروج خوب را تعیین کنند.

مزایا:

Stochastics به راحتی قابل درک است و سیگنال های معاملاتی واضحی را ارائه می دهد، و آنها را به یک شاخص سودمند برای معامله گران بی تجربه تبدیل می کند.

سیگنال ها اغلب در یک نمودار فارکس منفرد ایجاد می شوند و فرصت های زیادی را برای معامله گران ایجاد می کنند.

معایب:

استوکاستیک ها تمایل به تولید سیگنال های کاذب دارند.

 

خطوط بازیابی فیبوناچی

خطوط اصلاحی فیبوناچی، بخشی از مجموعه کامل ابزارهای مبتنی بر دنباله فیبوناچی، روشی برای تحلیل تکنیکال جفت ارز است که به دنبال یافتن سطوح حمایت و مقاومت در یک ابزار معاملاتی است. مفهوم ساده این می‌باشد: بازارها با بخش‌های کوچک‌تری از یک حرکت بزرگ‌تر واکنش نشان می‌دهند یا دوباره دنبال می‌شوند و این بخش‌ها قابل پیش‌بینی هستند. بنابراین اصلاح فیبوناچی یک سری الگوها می‌باشد که پیوسته هستند. معامله گرانی که از این روش استفاده می کنند از نسبت های فیبوناچی 23.6 درصد، 38.2 درصد، 50 درصد، 61.8 درصد و 100 درصد برای تعیین ضرر یا تعیین قیمت های هدف استفاده می کنند.

مزایا:

از آنجایی که اصلاح فیبوناچی بخش جدایی ناپذیر ارزیابی های معاملات فارکس است، قیمت ها تمایلی به تجربه توسعه و اصلاحاتی دارند که به طور کلی با این نظریه همسو هستند.

اصلاح فیبوناچی سابقه طولانی در معاملات فارکس دارد و بسیاری از معامله گران موفق در طول دهه ها ارزش آن را به عنوان یک ابزار تجزیه و تحلیل تجارت تضمین می کنند.

معایب:

بر خلاف سایر شاخص های فنی، اصلاح فیبوناچی شامل ارزیابی ذهنی است. منتقدان استدلال می‌کنند که این سطوح اصلاحی آنقدر به‌طور جهانی مورد استفاده قرار می‌گیرند که به یک پیش‌گویی خود تحقق‌بخش تبدیل می‌شوند، با تغییرات قیمت توسط معامله‌گرانی که تأثیر سطوح فیبوناچی را پیش‌بینی می‌کنند دیکته می‌شود.

اگرچه به طور گسترده ای به عنوان یک ابزار مفید در میان بسیاری از معامله گران در نظر گرفته می شود، اصلاح فیبوناچی مبتنی بر منطق ریاضی یا نظریه اقتصادی نیست. بلکه بر اساس نسبت های رایج مشاهده شده در دنیای طبیعی توسعه یافته است.

 

شاخص قدرت نسبی

درست مانند استوکاستیک، شاخص قدرت نسبی – که معمولاً به عنوان RSI ذکر می شود – یک نوسانگر است که برای یافتن شرایطی در بازار استفاده می شود که بیش از حد فروش یا بیش از حد خرید هستند. این مورد به ویژه برای معامله گرانی که دوست دارند کم بخرند و بالا بفروشند مفید و مناسب می‌باشد، زیرا ارزش ها بین صفر تا 100 ترسیم می شود.

 

نتیجه

تحلیل تکنیکال جفت ارز بسیار مفید است زیرا شما می‌وایند معاملات بسیار خوبی را با این تحلیل انجام دهید. تحلیل تکنیکال جفت ارز کارهای زیادی را برای یک معامله گر انجام می‌دهد از جمله تشخیص نقطه ورود به معامله و زمان خروج از معامله. سیگنال های خاصی را به معامل گران ارائه می‌دهد. همین نوع سیگنال ها باعث شده که بسیاری از افراد در زمینه سرمایه گذاری موفق شده و به سودهای زیادی دست پیدا کنند.