تحلیل تکنیکال طلا - فیبوتک تحلیل تکنیکال طلا - فیبوتک

تحلیل تکنیکال طلا

توانایی معامله گران در زمینه تحلیل بازار فارکس از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در حقیقت قدرت تحلیل آنهاست که موفقیت یا شکست شان را تعیین می کند. باید توجه داشته باشید که هر چقدر در بازار فارکس از قدرت و توانایی بیشتری برخوردار باشید احتمال و درصد موفقیت شما نیز بیشتر خواهد بود.

تحلیل تکنیکال طلا

تحلیل تکنیکال طلا (حرفه ای و بروز)
تحلیل اونس، سه شنبه 18 بهمن 1401 فیبوتک

تحلیل اونس، سه شنبه 18 بهمن 1401

همینطور که مشاهده می کنید قیمت با توجه به خبر اعلام نرخ بهره با فشار خرید رو به رو شد و تا محدوده ی 1960 با رشد همراه بوده است. قیمت از محدوده ی 1960 با لیکوئید کردن خریداران با اصلاح سنگینی همراه شد. در ادامه تحلیل تکنیکال طلا با تیم فیبوتک همراه باشید.

مشاهده
تحلیل اونس یکشنبه 16 بهمن 1401 فیبوتک

تحلیل اونس یکشنبه 16 بهمن 1401

در تایم فریم هفتگی همینطور که مشاهده می کنید طبق آخرین سناریوی مد نظر بالاخره ، طلا پس از 3 ماه روند صعودی و بدون اصلاح، با توجه به خبرهای مهم هفته ی گذشته از محدوده ی مهم 1960 اوردربلاک نزولی هفتگی حدود 900 پیپ با اصلاح رو به رو شد. در ادامه تحلیل تکنیکال طلا با تیم فیبوتک همراه باشید.

مشاهده
تحلیل اونس چهارشنبه 12 بهمن 1401 فیبوتک

تحلیل اونس چهارشنبه 12 بهمن 1401

در تایم فریم 4 ساعت در تحلیل قبل اشاره شد روند ممکن است همچنان با اصلاح همراه باشد. همینطور که مشاهده می کنید قیمت تا محدوده ی 1900 با اصلاح همراه بوده است. در حال حاضر قیمت از محدوده ی 1900 واکنش مثبت نشان داده است و در محدوده ی 1926 در حال معامله میباشد با توجه به نشانه ها ممکن است روند همچنان تا محدوده ی 1890/ 1870 با اصلاح همراه باشد. در ادامه تحلیل تکنیکال طلا با تیم فیبوتک همراه باشید.

مشاهده
تحلیل اونس، سه شنبه 11 بهمن 1401 فیبوتک

تحلیل اونس، سه شنبه 11 بهمن 1401

طلا در تایم فریم 4 ساعت در تحلیل قبل اشاره شد احتمال نوسان مثبت تا محدوده ی 1954 می توان در نظر گرفت و سپس از محدوده ی قیمتی ریجکت شود. در حال حاضر همینطور که مشاهده می کنید روند از محدوده ی 1950 حدود 370 پیپ با اصلاح همراه بوده است. در ادامه تحلیل تکنیکال طلا با تیم فیبوتک همراه باشید.

مشاهده
تحلیل اونس یکشنبه 9 بهمن 1401 فیبوتک

تحلیل اونس یکشنبه 9 بهمن 1401

همینطور که مشاهده می کنید روند بلند مدت از ماه نوامبر حدود 3 ماه صعودی میباشد. قیمت در محدوده ی اوردر بلاک نزولی تایم فریم هفتگی قرار دارد. روند تا محدوده ی قیمتی 1950 با رشد همراه بوده است و سپس ریجکت شده است. در ادامه تحلیل تکنیکال طلا با تیم فیبوتک همراه باشید.

مشاهده
تحلیل اونس، چهارشنبه 5 بهمن 1401 فیبوتک

تحلیل اونس، چهارشنبه 5 بهمن 1401

تایم فریم 4 ساعت همینطور که در تحلیل قبل اشاره شد احتمال اصلاح وجود دارد قیمت از محدوده ی مقاومت 1940 حدود 200 پیپ با اصلاح همراه بوده است و با توجه واکنش مثبت به محدوده ی 1918 قیمت برای بار دوم از محدوده ی مقاومت 1940 ریجکت شده است. در ادامه تحلیل تکنیکال طلا با تیم فیبوتک همراه باشید.

مشاهده
تحلیل اونس، سه شنبه 4 بهمن 1401 فیبوتک

تحلیل اونس، سه شنبه 4 بهمن 1401

تایم فریم 4 ساعت همینطور که مشاهده می کنید طبق تحلیل قیمت تا محدوده ی اولین تارگت مورد نظر 1937 حدود 300 پیپ رشد کرد و بعد از یک اصلاح دوباره از محدوده ی 1911 با نوسان مثبت همراه شده است تارگت دوم 1940 تاچ شد. در ادامه تحلیل تکنیکال طلا با تیم فیبوتک همراه باشید.

مشاهده
تحلیل اونس یکشنبه 2 بهمن 1401 فیبوتک

تحلیل اونس یکشنبه 2 بهمن 1401

تایم فریم هفتگی طلا, همینطور که مشاهده می کنید طبق تحلیل قیمت تا محدوده ی مشخص شده با رشد همراه بوده است. تارگت بلند مدت محدوده ی 1925 تاچ شد.  در ادامه تحلیل تکنیکال طلا با تیم فیبوتک همراه باشید.

مشاهده
تحلیل اونس پنجشنبه 29 دی 1401 فیبوتک

تحلیل اونس پنجشنبه 29 دی 1401

در تایم فریم 4 ساعت همینطور که مشاهده می کنید طبق تحلیل قیمت تا محدوده ی ناحیه عرضه 1925 نوسان مثبت داشته است و سپس از محدوده ی مشخص شده ریجکت شده است. در ادامه تحلیل تکنیکال طلا با تیم فیبوتک همراه باشید.

مشاهده
تحلیل اونس چهارشنبه 28 دی 1401 فیبوتک

تحلیل اونس چهارشنبه 28 دی 1401

در تایم فریم 4 ساعت همینطور که مشاهده می کنید طبق تحلیل قیمت تا محدوده ی 1893 حدود 210 پیپ با اصلاح همراه بوده است. در حال حاضر قیمت در محدوده ی حمایت 1893 /1897 واکنش مثبت نشان داده است.  در ادامه تحلیل تکنیکال طلا با تیم فیبوتک همراه باشید.

مشاهده
تحلیل اونس سه‌شنبه 27 دی 1401 فیبوتک

تحلیل اونس سه‌شنبه 27 دی 1401

همینطور که مشاهده می کنید در تایم فریم 4 ساعت قیمت از محدوده 1911 تا محدوده ی 1918 نوسان داشته است و سپس حدود 100 پیپ تا محدوده ی 1905 اصلاح کرده است. در ادامه تحلیل تکنیکال طلا با تیم فیبوتک همراه باشید.

مشاهده
تحلیل اونس، دوشنبه 26 دی 1401 فیبوتک

تحلیل اونس، دوشنبه 26 دی 1401

همینطور که مشاهده می کنید در تایم فریم بلند مدت اشاره شد ممکن است از محدوده ی 1925 با اصلاح همراه باشد. در ادامه تحلیل تکنیکال طلا با تیم فیبوتک همراه باشید.

مشاهده
تحلیل تکنیکال اونس یکشنبه 25 دی 1401 فیبوتک

تحلیل تکنیکال اونس یکشنبه 25 دی 1401

تایم فریم هفتگی طلا, همینطور که مشاهده می کنید با شکست مقاومت مهم 1880 قیمت تا محدوده ی مشخص شده با رشد همراه بوده است. در ادامه تحلیل تکنیکال طلا با تیم فیبوتک همراه باشید.

مشاهده
تحلیل تکنیکال اونس یکشنبه 18 دی 1401 فیبوتک

تحلیل تکنیکال اونس یکشنبه 18 دی 1401

تایم فریم هفتگی طلا, همینطور که مشاهده می کنید طبق تحلیل قیمت تا محدوده ی مشخص شده با رشد همراه بوده است. تارگت بلندمدت محدوده ی 1844 تاچ شد. در ادامه تحلیل تکنیکال طلا با تیم فیبوتک همراه باشید.

مشاهده

تحلیل تکنیکال طلا

طلا دارایی است که در بین مردم از محبوبیت خاصی برخوردار می‌باشد و از بین نمی‌رود و اکثر مردم چه داخل و چه خارج از کشور همیشه به فکر خرید و سرمایه گذاری بر روی طلا می‌باشند. از اینرو سرمایه گذاری بر روی طلا از اهمیت خاصی برخوردار است. سرمایه گذاری در بازارهای سرمایه نیازمند این است که شما دانش این کار را داشته باشید. با توجه به اینکه نوسانات در بازار طلا بسیار زیاد است سرمایه گذاری برای معامله گران با ریسک همراه است. از اینرو سعی می‌کنند که با تحلیل تکنیکال طلا قیمت را پیش بینی کرده و سپس وارد معامله شوند. تحلیل های متفاوتی برای سرمایه گذاری وجود دارد که در این بخش تحلیل های تکنیکال طلا قرار داده می‌شود.

قصد دارید در مورد تحلیل تکنیکال طلا بیشتر اطلاعات کسب کنید؟

در حالی که طلا به عنوان یک دارایی فرار تلقی نمی شود، اما از سود و زیان نیز مصون نیست. به همین دلیل، درک روندهایی که قیمت طلا را تغییر می دهند برای سرمایه گذارانی که این فلز گرانبها محبوب را در سبد خود دارند مهم است. با درک تحلیل تکنیکال طلا، فعالان بازار ابزارهایی را خواهند داشت که برای تصمیم گیری آگاهانه تر هنگام معامله فلز زرد نیاز دارند.

در اینجا تیم حرفه ای ما بررسی می کند که تحلیل تکنیکال طلا چیست؟، از چه ابزارهایی برای انجام این تحلیل استفاده می شود و چرا می تواند برای سرمایه گذارانی که می خواهند در فضای طلا به رونق دست یابند، این امر مهم است.

در ابتدا توضیح مختصری درباره تحلیل تکنیکال ارائه کنیم.

تحلیل تکنیکال به زبان ساده

تجزیه و تحلیل تکنیکال به پیش بینی حرکات آتی بازار (یعنی تغییر در قیمت و حجم) بر اساس اطلاعات به دست آمده از گذشته کمک می کند. انواع مختلفی از نمودارها وجود دارد که به عنوان ابزاری برای تحلیل تکنیکال کمک می کنند. این نمودارها حرکت قیمت ارزها را در یک دوره معین قبل از معاملات مبادله ای و همچنین شاخص های تکنیکال نشان می دهد. شاخص های تکنیکال از طریق پردازش ریاضی میانگین و سایر ویژگی های حرکات قیمت به دست می آیند. تحلیل تکنیکال (TA) بر این مفهوم استوار است که شخص می تواند به حرکت های تاریخی قیمت (به عنوان مثال ) نگاه کند و شرایط فعلی معاملات و حرکت بالقوه قیمت را تعیین کند.

 

تحلیل تکنیکال طلا چیست؟

برای اینکه متوجه چرا تحلیل تکنیکال طلا مهم است، اجازه دهید ابتدا آن را توضیح دهیم. به زبان ساده، تحلیل تکنیکال جهت قیمت را، از طریق مطالعه داده‌های بازار گذشته پیش‌بینی می‌کند و در درجه اول با بررسی قیمت و حجم انجام می‌شود. یکی از معامله گران حرفه ای بیان کرد: «فکر می‌کنم (تحلیل تکنیکال) یک دیدگاه عینی ارائه را می‌کند و احساسات را از بین می‌برد و به ما فرصتی می‌دهد که واقعاً ببینیم. ( به خصوص اگر نگاهی بلندمدت به تاریخچه یک مورد خاص بیندازیم و بپرسیم ، آیا قبلاً اینگونه عمل کرده است و وقتی قبلاً اینگونه عمل کرده است چه اتفاقی افتاده است؟ آیا قیمت بالا رفته ؟ یا کاهش داشته ؟ که بر اساس آن میتوان در زمینه سرمایه گذاری تصمیم گرفت.)

تحلیل تکنیکال حول محور تعیین روندها می چرخد. بنابراین از آنجایی که طلا به سه جهت حرکت می کند: بالا، پایین و جانبی. تحلیل تکنیکال از دیدگاه روند صعودی، روند نزولی یا روند جانبی انجام می شود.

تجزیه و تحلیل روند صعودی با افزایش قیمت های گذشته و چگونگی ارائه شواهدی برای سودهای آتی سروکار دارد، در حالی که تحلیل روند نزولی به کاهش هایی می پردازد که فلز زرد در گذشته با آن روبرو بوده است و چگونه می تواند نشان دهنده رکود بیشتر باشد. در مورد تجزیه و تحلیل روند جانبی، این می تواند توسط ناظران بازار، زمانی که قیمت طلا در یک سطح خاص برای مدت معینی در نوسان است مورد استفاده قرار گیرد و می تواند نشان دهد که آیا در آینده باید انتظار افزایش یا کاهش را داشت.

مهم است که به خاطر داشته باشید که به دلیل دیدگاه های مختلف بازار ، بلند مدت و کوتاه مدت ، طلا را می توان به عنوان تجربه بیش از یک روند در یک زمان مشاهده کرد.

3 جزء مهم تحلیل تکنیکال طلا

تحلیلگران تکنیکال طلا تلاش می کنند تا الگوها و روند قیمت ها را در بازار شناسایی کنند. سپس سعی می‌کنند از این داده‌ها برای پیش‌بینی قیمت‌های آینده استفاده کنند، که در نهایت می‌تواند سبد سرمایه‌گذاران را تقویت کند. اگرچه قیمت بدون شک مهمترین جنبه تحلیل تکنیکال است، حرکت و احساسات نیز در درک حرکات طلا مهم هستند. در اینجا نگاهی به این سه جنبه می اندازیم.

  1. قیمت

اکثر تحلیلگران تکنیکال طلا موافق هستند که قیمت مهمترین عامل در کاری است که آنها انجام می دهند و چگونه روند طلا را دنبال می‌کنند. یکی از تحلیل گران مطرح در ارائه اخیر خود اظهار داشت: “این راز نیست که قیمت یکی از سه ورودی مهم برای تحلیل تکنیکال است.”

«البته ورودی‌های مهم دیگری مانند شاخص‌ها برای تحلیل تکنیکال وجود دارد. اما آنها در بیشتر موارد مشتقات قیمت هستند. اقدام قیمت چگونگی حرکت قیمت طلا را توصیف می کند و برای تحلیل تکنیکال کلیدی است. همانطور که Investopedia به اختصار بیان می‌کند، «اقدام قیمت مبنای تمام تحلیل‌های تکنیکال یک نمودار سهام، کالا یا سایر دارایی‌ها را تشکیل می‌دهد. بسیاری از معامله‌گران کوتاه‌مدت برای تصمیم‌گیری در معاملات منحصراً بر عملکرد قیمت و شکل‌گیری‌ها و روندهای برون‌یابی شده از آن تکیه می‌کنند».

عمل قیمت از طریق استفاده از نمودارهایی که قیمت ها را در طول زمان ترسیم می کنند، تفسیر می شود. سپس تحلیلگران از این نمودارها برای کمک به تعیین روندها، شکست ها و معکوس های فلز زرد در بازار استفاده می کنند. یکی از تحلیلگران موفق معتقد است که هنگام ردیابی قیمت طلا، مهم است که در مورد آنچه در گذشته انجام شده است تحقیق کنید. بنابراین من فکر می کنم مهم است که قیمت فعلی را نسبت به تاریخچه آن در نظر بگیریم.

در حالی که درک تاریخچه قیمت طلا به طور 100 درصد تعیین نمی کند که روند اصلی به کجا می رود، اما به عنوان یک پایگاه اطلاعاتی عمل می کند که سرمایه گذاران باید انتظار حرکت آن را داشته باشند.

طلا در پیشرفت های قبلی چه کرده است؟ تعیین آن بسیار آسان است. و سپس به یک پیشرفت متوسط می‌رسیم، و می‌گوییم: آیا طلا می‌تواند این کار را انجام دهد؟ شاید بتواند، شاید هم نتواند. اما حداقل ما مبنایی برای قیمت مشاهده طلا در آینده داریم. به همین دلیل است که تحلیل تکنیکال طلا بسیار مهم است.

  1. مومنتوم

وقتی به تحلیل تکنیکال طلا نگاه می کنیم، مومنتوم به سرعت یا سرعت تغییرات قیمت اشاره دارد. زمانی که تحلیلگران در تلاش برای تعیین قدرت یا ضعف قیمت لحظه ای طلا هستند، ردیابی سریع برای تحلیلگران سودمند است. شایان ذکر است که مومنتوم به طور کلی در بازارهای رو به رشد مفیدتر از بازارهای نزولی است. این به این دلیل است که بازارها بیشتر از اینکه سقوط کنند، افزایش می یابند.

اساسا، مومنتوم یا شاخص حرکت، محل قرارگیری قیمت فعلی طلا را در رابطه با جایی که قیمت در گذشته بوده، مقایسه می‌کند. اندیکاتور مومنتوم با گرفتن قیمت فعلی فلز زرد و کم کردن قیمت تاریخی محاسبه می شود. با پیروی از این روش به جرات می توان گفت که اگر قیمت فعلی بالاتر از قیمت گذشته باشد، اندیکاتور مومنتوم مثبت است. با این حال، زمانی که قیمت فعلی کمتر از قیمت گذشته باشد، شاخص حرکت منفی است. این شاخص می تواند به فعالان بازار هشدار دهد که آیا باید فلز گرانبها (طلا) را بخرند یا بفروشند.

  1. احساسات

این جنبه از تجزیه و تحلیل تکنیکال طلا توجه سرمایه گذاران را به خود جلب می کند. و به احساس آنها در مورد یک کالای خاص و چگونگی کمک به شکل گیری و تغییر ارزش آن می پردازد. احساسات به احساس یا لحن بازار اشاره دارد. این امر از طریق فعالیت و حرکت قیمت طلا که در آن بازار معامله می شود مشهود است. تحلیلگران تکنیکال اغلب احساسات بازار را به دلیل تأثیرگذاری بر شاخص های فنی در نظر می گیرند.

به عنوان مثال، هنگامی که فدرال نرخ بهره دلار را افزایش یا کاهش می دهد، احساسات بازار می تواند بالا یا پایین باشد. از آنجایی که فلز زرد نیز تحت تأثیر حرکت دلار آمریکا قرار می گیرد، مواردی مانند تنش های ژئوپلیتیکی یا اقتصاد پر رونق برخی از عواملی هستند که می توانند بر احساسات تأثیر بگذارند.

همانطور که منابع معتبر اشاره می‌کنند، تحلیلگران سپس از این شاخص‌های تکنیکال برای اندازه‌گیری و کسب سود از حرکت‌های کوتاه‌مدت قیمت که اغلب ناشی از نگرش سرمایه‌گذاران نسبت به یک اوراق بهادار است، استفاده می‌کنند. همه سرمایه گذاران از احساسات پیروی نمی کنند. در واقع، سرمایه‌گذاران مخالف ترجیح می‌دهند بر خلاف احساسات فعلی معامله کنند، وقتی دیگران در حال خرید هستند، بفروشند و بالعکس.

تا به اینجا احساسات در تحلیل تکنیکال طلا را مطالعه نمودید و از اهمیت آن آگاه شدید.

ارزش تحلیل تکنیکال طلا برای سرمایه گذاران چقدر است؟

از آنجایی که تحلیل تکنیکال راهی برای به دست آوردن درک بهتر از مسیری است که طلا می‌تواند به کجا برسد، می تواند یک جزء مهم برای سرمایه گذارانی باشد که در حال حاضر طلا دارند یا می خواهند آن را به دارایی خود اضافه کنند. درک اینکه قیمت طلا به کجا می‌تواند برود برای سرمایه‌گذاران مفید است زمانی که می‌توانند قیمت‌ها را با جایی که در حال حاضر هستند مقایسه کنند تا حسی از قیمت پایه طلا به دست آورند. .

همه اینها به این معنی است که تحلیل تکنیکال به سرمایه گذارانی کمک می کند که به دقت قیمت طلا را برای شاخص های بازارهای صعودی یا نزولی رصد می کنند. این می تواند به معامله گران بازار کمک کند تا بفهمند که آیا باید طلا را بخرند، نگه دارند یا بفروشند، یا زمان مناسبی برای ورود یا خروج از بازار طلا چه زمانی مناسب است.  از اینرو تحلیل تکنیکال طلا بسیار حائز اهمیت می‌باشد که شما قیمت ها را به درستی پیش بینی می‌کنید.