تحلیل پرایس اکشن : تحلیل طلا

تحلیل طلا | تحلیل تکنیکال طلا

بازار فارکس اصلی ترین بازار معاملات در جهان میباشد و از این جهت معاملات طلا نیز به صورت روزانه در این بازار پیگیری میشود. برای معاملات طلا، آشنایی با تحلیل تکنیکال طلا و داشتن دید کافی نسبت تحلیل طلا برای پیش بینی روند حرکت آینده قیمت، میتواند مرز باریکی بین موفقیت و شکست شما در معاملات روزانه شما باشد. تیم تحلیلی فیبوتک، در کنار پوشش بازار ارز دیجیتال و ارائه تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال، به صورت روزانه با تحلیل تکنیکال فارکس شامل تحلیل تکنیکال جفت ارز و تحلیل طلا میتواند کمک راه معاملات روزانه شما باشد.

تحلیل تکنیکال طلا

تحلیل تکنیکال طلا (تحلیل پرایس اکشن: تحلیل طلا)

در این تحلیل، به بررسی روند قیمتی طلا (GOLD) در دو تایم فریم مختلف، روزانه و 4 ساعته، می‌پردازیم. در حال حاضر، نگاهی به تغییرات قیمت، محدوده‌های قیمتی مهم و سناریوی های احتمالی در طول روند حرکتی قیمت خواهیم داشت.در ادامه تحلیل تکنیکال طلا با تیم فیبوتک همراه باشید. تحلیل تکنیکال طلا (GOLD) – یکشنبه […]

در این تحلیل، به بررسی نمودار قیمت سکه طلا بهار آزادی در تایم فریم هفتگی می‌پردازیم.در حال حاضر، نگاهی به تغییرات قیمت،محدوده‌های قیمتی مهم و سناریوی های احتمالی در طول روند حرکتی قیمت خواهیم داشت.در ادامه تحلیل تکنیکال سکه طلا بهار آزادی با تیم فیبوتک همراه باشید. تحلیل سکه طلا بهار آزادی – شنبه 2 […]

در این تحلیل، به بررسی روند قیمتی طلا (GOLD) در دو تایم فریم مختلف، روزانه و 4 ساعته، می‌پردازیم. در حال حاضر، نگاهی به تغییرات قیمت، محدوده‌های قیمتی مهم و سناریوی های احتمالی در طول روند حرکتی قیمت خواهیم داشت.در ادامه تحلیل تکنیکال طلا با تیم فیبوتک همراه باشید. تحلیل تکنیکال طلا (GOLD) – پنجشنبه […]

در این تحلیل، به بررسی روند قیمتی طلا (GOLD) در دو تایم فریم مختلف، روزانه و 4 ساعته، می‌پردازیم. در حال حاضر، نگاهی به تغییرات قیمت، محدوده‌های قیمتی مهم و سناریوی های احتمالی در طول روند حرکتی قیمت خواهیم داشت.در ادامه تحلیل تکنیکال طلا با تیم فیبوتک همراه باشید. تحلیل تکنیکال طلا (GOLD) – سه […]

در این تحلیل، بررسی نمودار قیمت طلا آبشده جهانی در تایم فریم روزانه می‌پردازیم. در حال حاضر، نگاهی به تغییرات قیمت، محدوده‌های قیمتی مهم و سناریوی های احتمالی در طول روند حرکتی قیمت خواهیم داشت.در ادامه تحلیل تکنیکال با تیم فیبوتک همراه باشید. تحلیل قیمت طلا آبشده – دوشنبه 28 خرداد 1403 قیمت طلا آبشده […]

در این تحلیل، به بررسی روند قیمتی طلا (GOLD) در دو تایم فریم مختلف، روزانه و 4 ساعته، می‌پردازیم. در حال حاضر، نگاهی به تغییرات قیمت، محدوده‌های قیمتی مهم و سناریوی های احتمالی در طول روند حرکتی قیمت خواهیم داشت.در ادامه تحلیل تکنیکال طلا با تیم فیبوتک همراه باشید. تحلیل تکنیکال طلا (GOLD) – یکشنبه […]

در این تحلیل، به بررسی نمودار قیمت سکه طلا بهار آزادی در تایم فریم هفتگی می‌پردازیم.در حال حاضر، نگاهی به تغییرات قیمت،محدوده‌های قیمتی مهم و سناریوی های احتمالی در طول روند حرکتی قیمت خواهیم داشت.در ادامه تحلیل تکنیکال سکه طلا بهار آزادی با تیم فیبوتک همراه باشید. تحلیل سکه طلا بهار آزادی – شنبه 26 […]

در این تحلیل، به بررسی روند قیمتی طلا (GOLD) در دو تایم فریم مختلف، روزانه و 4 ساعته، می‌پردازیم. در حال حاضر، نگاهی به تغییرات قیمت، محدوده‌های قیمتی مهم و سناریوی های احتمالی در طول روند حرکتی قیمت خواهیم داشت.در ادامه تحلیل تکنیکال طلا با تیم فیبوتک همراه باشید. تحلیل تکنیکال طلا (GOLD) –  پنجشنبه […]

در این تحلیل، به بررسی روند قیمتی طلا (GOLD) در دو تایم فریم مختلف، روزانه و 4 ساعته، می‌پردازیم. در حال حاضر، نگاهی به تغییرات قیمت، محدوده‌های قیمتی مهم و سناریوی های احتمالی در طول روند حرکتی قیمت خواهیم داشت.در ادامه تحلیل تکنیکال طلا با تیم فیبوتک همراه باشید. تحلیل تکنیکال طلا (GOLD) – سه […]

در این تحلیل، بررسی نمودار قیمت طلا آبشده جهانی در تایم فریم روزانه می‌پردازیم. در حال حاضر، نگاهی به تغییرات قیمت، محدوده‌های قیمتی مهم و سناریوی های احتمالی در طول روند حرکتی قیمت خواهیم داشت.در ادامه تحلیل تکنیکال با تیم فیبوتک همراه باشید. تحلیل قیمت طلا آبشده – دوشنبه 21 خرداد 1403 قیمت طلا آبشده […]

در این تحلیل، به بررسی روند قیمتی طلا (GOLD) در دو تایم فریم مختلف، روزانه و 4 ساعته، می‌پردازیم. در حال حاضر، نگاهی به تغییرات قیمت، محدوده‌های قیمتی مهم و سناریوی های احتمالی در طول روند حرکتی قیمت خواهیم داشت.در ادامه تحلیل تکنیکال طلا با تیم فیبوتک همراه باشید. تحلیل تکنیکال طلا (GOLD) – یکشنبه […]

در این تحلیل، به بررسی نمودار قیمت سکه طلا بهار آزادی در تایم فریم هفتگی می‌پردازیم.در حال حاضر، نگاهی به تغییرات قیمت،محدوده‌های قیمتی مهم و سناریوی های احتمالی در طول روند حرکتی قیمت خواهیم داشت.در ادامه تحلیل تکنیکال سکه طلا بهار آزادی با تیم فیبوتک همراه باشید. تحلیل سکه طلا بهار آزادی – شنبه 19 […]

در این تحلیل، به بررسی روند قیمتی طلا (GOLD) در دو تایم فریم مختلف، روزانه و 4 ساعته، می‌پردازیم. در حال حاضر، نگاهی به تغییرات قیمت، محدوده‌های قیمتی مهم و سناریوی های احتمالی در طول روند حرکتی قیمت خواهیم داشت.در ادامه تحلیل تکنیکال طلا با تیم فیبوتک همراه باشید. تحلیل تکنیکال طلا (GOLD) – سه […]

در این تحلیل، بررسی نمودار قیمت طلا آبشده جهانی در تایم فریم روزانه می‌پردازیم. در حال حاضر، نگاهی به تغییرات قیمت، محدوده‌های قیمتی مهم و سناریوی های احتمالی در طول روند حرکتی قیمت خواهیم داشت.در ادامه تحلیل تکنیکال با تیم فیبوتک همراه باشید. تحلیل قیمت طلا آبشده – دوشنبه 14 خرداد 1403 قیمت طلا آبشده […]

در این تحلیل، به بررسی روند قیمتی طلا (GOLD) در دو تایم فریم مختلف، روزانه و 4 ساعته، می‌پردازیم. در حال حاضر، نگاهی به تغییرات قیمت، محدوده‌های قیمتی مهم و سناریوی های احتمالی در طول روند حرکتی قیمت خواهیم داشت.در ادامه تحلیل تکنیکال طلا با تیم فیبوتک همراه باشید. تحلیل تکنیکال طلا (GOLD) – پنجشنبه […]

در این محتوا میخوانید

تحلیل طلا | تحلیل تکنیکال طلا

طلا دارایی است که در بین مردم از محبوبیت خاصی برخوردار میباشد و از بین نمیرود و اکثر مردم چه داخل و چه خارج از کشور همیشه به فکر خرید و سرمایه گذاری بر روی طلا میباشند. از این جهت سرمایه گذاری بر روی طلا و اطلاع از قیمت طلا برای سرمایه گذاران از اهمیت خاصی برخوردار است. سرمایه گذاری در بازارهای سرمایه نیازمند این است که شما دانش این کار و پیش بینی قیمت طلا در آینده را داشته باشید.

با توجه به اینکه نوسانات در بازار طلا بسیار زیاد است سرمایه گذاری برای معامله گران با ریسک همراه است. از این جهت سعی میکنند که با تحلیل تکنیکال طلا قیمت را پیش بینی کرده و سپس وارد معامله خرید طلا یا فروش آن شوند. تحلیل های متفاوتی برای سرمایه گذاری وجود دارد که در این بخش تحلیل های تکنیکال طلا برای علاقه مندان به فعالیت در این بازار قرار داده میشود. تیم تحلیل فیبوتک به صورت روزانه با آپدیت روند حرکتی آینده قیمت طلا همراه مشاوره سرمایه گذاری شما برای خرید طلا میباشد.

تحلیل طلا - تحلیل تکنیکال طلا در فیبوتک

قصد دارید در مورد تحلیل تکنیکال طلا بیشتر اطلاعات کسب کنید؟

در حالی که طلا به عنوان یک دارایی فرار از تورم و حفظ ارزش پول تلقی میشود، اما از سود و زیان نیز مصون نیست. به همین دلیل، درک روندهایی که قیمت طلا را تغییر میدهند برای سرمایه گذارانی که این فلز گرانبها محبوب را در سبد خود دارند، مهم است. با درک تحلیل تکنیکال طلا، فعالان بازار ابزارهایی را خواهند داشت که برای تصمیم گیری آگاهانه تر هنگام معامله فلز زرد نیاز دارند.

در اینجا تیم حرفه ای فیبوتک بررسی میکند که روند حرکتی قیمت طلا براساس تحلیل تکنیکال طلا چیست؟ از چه ابزارهایی برای انجام این تحلیل چارت طلا استفاده میشود؟ و چرا برای سرمایه گذارانی که میخواهند در بازار طلا به رونق و سود پایدار دست یابند، این امر مهم است.

در ابتدا توضیح مختصری درباره تحلیل تکنیکال به شما ارائه میدهیم، همچنین علاقه مندان به آموزش میتوانند محتوای آموزش تحلیل تکنیکال رایگان فیبوتک را از مبحث مقدماتی تا پیشرفته شامل آموزش الگوهای معاملاتی کلاسیک پیگیری کنند.

تحلیل تکنیکال به زبان ساده

تجزیه و تحلیل تکنیکال به پیش بینی حرکات آتی بازار (یعنی تغییر در قیمت و حجم) بر اساس اطلاعات به دست آمده از گذشته کمک میکند. انواع مختلفی از نمودارها وجود دارد که به عنوان ابزاری برای تحلیل تکنیکال کمک میکنند. این نمودارها حرکت قیمت ارزها را در یک دوره معین قبل از معاملات مبادله ای و همچنین شاخص های تکنیکال نشان میدهد. شاخص های تکنیکال از طریق پردازش ریاضی میانگین و سایر ویژگی های حرکات قیمت به دست می آیند. تحلیل تکنیکال (TA) بر این مفهوم استوار است که شخص میتواند به حرکت های تاریخی قیمت (به عنوان مثال) نگاه کند و شرایط فعلی معاملات و حرکت بالقوه قیمت را تعیین کند.

تحلیل طلا – تحلیل تکنیکال طلا چیست؟

برای اینکه متوجه شویم چرا داشتن تحلیل تکنیکال طلا مهم است، اجازه دهید ابتدا آن را توضیح دهیم. به زبان ساده، تحلیل تکنیکال جهت قیمت را، از طریق مطالعه داده‌های بازار گذشته پیش‌بینی می‌کند و در درجه اول با بررسی قیمت طلا و حجم معاملات آن انجام میشود. یکی از معامله گران حرفه ای بیان کرد: «فکر می‌کنم (تحلیل تکنیکال) یک دیدگاه عینی ارائه را می‌کند و احساسات را از بین میبرد و به ما فرصتی میدهد که واقعاً ببینیم. 

به خصوص اگر نگاهی بلندمدت به تاریخچه یک مورد خاص بیندازیم و بپرسیم، آیا قبلاً اینگونه عمل کرده است؟ وقتی قبلاً اینگونه عمل کرده است چه اتفاقی افتاده است؟ آیا قیمت طلا بالا رفته؟ آیا قیمت طلا کاهش داشته است؟ که بر اساس آن میتوان در زمینه سرمایه گذاری طلا تصمیم گرفت.

تحلیل طلا حول محور تعیین روندها میچرخد. بنابراین از آنجایی که قمیت طلا به سه جهت حرکت میکند: بالا میرود، پایین می آید و یا با نوسان جانبی در یک محدوده ثابت باقی میماند، تحلیل تکنیکال از دیدگاه روند صعودی، روند نزولی یا روند جانبی (خنثی یا تریدینگ رنج) انجام میشود.

تجزیه و تحلیل روند صعودی با افزایش قیمت های گذشته و چگونگی ارائه شواهدی برای سودهای آتی سروکار دارد، در حالی که تحلیل روند نزولی به کاهش هایی میپردازد که فلز زرد در گذشته با آن روبرو بوده است و چگونه میتواند نشان دهنده رکود بیشتر در بازار طلا باشد. در مورد تجزیه و تحلیل روند جانبی، این میتواند توسط ناظران بازار، زمانی که قیمت طلا در یک سطح خاص برای مدت معینی در نوسان است مورد استفاده قرار گیرد و نشان دهنده  این است که آیا در آینده باید انتظار افزایش یا کاهش را از پیش بینی قیمت طلا خواهد داشت.

مهم است که به خاطر داشته باشید که به دلیل دیدگاه های مختلف بازار، در بازه های زمانی بلند مدت و کوتاه مدت، پیش بینی قیمت طلا را میتوان به عنوان تجربه بیش از یک روند در یک زمان مشاهده کرد.

تحلیل طلا - پیش بینی قیمت طلا در سال آینده

3 اصل مهم تحلیل تکنیکال طلا

تحلیلگران تکنیکال طلا تلاش میکنند تا الگوها و روند قیمت ها را در بازار شناسایی کنند. سپس سعی میکنند از این داده‌ها برای پیش‌بینی قیمت‌های آینده در تحلیل طلای جهانی یا تحلیل قیمت طلا در ایران استفاده کنند، که در نهایت میتواند سبد سرمایه‌گذاران را تقویت کند. اگرچه پیش بینی قیمت طلا بدون شک مهمترین جنبه تحلیل تکنیکال است، حرکت و احساسات نیز در درک حرکات طلا مهم هستند. در اینجا نگاهی به این سه جنبه می اندازیم.

  1. قیمت طلا (تحلیل چارت طلا جهانی)

اکثر تحلیلگران تکنیکال طلا موافق هستند که قیمت مهمترین عامل فرآیند تحلیل کاری است که آنها انجام میدهند و چگونه روند قیمت طلا را دنبال میکنند. یکی از تحلیل گران مطرح در ارائه اخیر خود اظهار داشت: “این راز نیست که قیمت طلا یکی از سه ورودی مهم برای تحلیل تکنیکال است.”

«البته ورودی‌های مهم دیگری مانند شاخص‌ها برای تحلیل تکنیکال وجود دارد. اما آنها در بیشتر موارد مشتقات قیمت هستند. اقدام قیمت چگونگی حرکت قیمت طلا را توصیف میکند و برای تحلیل تکنیکال طلا کلیدی است. همانطور که Investopedia به اختصار بیان می‌کند، «اقدام قیمت مبنای تمام تحلیل‌های تکنیکال یک نمودار سهام، کالا یا سایر دارایی‌ها را تشکیل میدهد. بسیاری از معامله‌گران کوتاه‌مدت برای تصمیم‌گیری در معاملات منحصراً بر عملکرد قیمت و شکل‌گیری‌ها و روندهای برون‌یابی شده از آن تکیه میکنند».

عمل قیمت از طریق استفاده از نمودارهایی که قیمت طلا را در طول زمان ترسیم میکنند، تفسیر میشود. سپس تحلیلگران از این نمودارها برای کمک به تعیین روندها، شکست ها و معکوس های فلز زرد در بازار استفاده میکنند. یکی از تحلیلگران موفق معتقد است که هنگام ردیابی قیمت طلا، مهم است که در مورد آنچه در گذشته انجام شده است تحقیق کنید. بنابراین من فکر می کنم مهم است که قیمت فعلی را نسبت به تاریخچه آن در نظر بگیریم.

در حالی که درک تاریخچه قیمت طلا به طور 100 درصد تعیین نمیکند که روند اصلی به کجا میرود، اما به عنوان یک پایگاه اطلاعاتی عمل میکند که سرمایه گذاران باید انتظار حرکت آن را داشته باشند. در تحلیل طلا جهانی (تحلیل طلا فارکس) ما با بازاری طرف هستیم که تقریبا در 24 ساعت شبانه روز و در سرتاسر دنیا جاری است و بایستی در رصد اخبار و انتظارات تورمی و قیمتی این موارد را لحاظ کنیم.

طلا در پیشرفت های قبلی چه کرده است؟ تعیین آن بسیار آسان است و سپس به یک پیشرفت متوسط میرسیم، و میگوییم: آیا طلا می‌تواند این کار را انجام دهد؟ شاید بتواند، شاید هم نتواند. اما حداقل ما مبنایی برای قیمت مشاهده طلا در آینده داریم. به همین دلیل است که تحلیل تکنیکال طلا بسیار مهم است.

  1. مومنتوم حرکتی قیمت طلا

وقتی به تحلیل تکنیکال طلا نگاه میکنیم، مومنتوم به سرعت یا سرعت تغییرات قیمت طلا اشاره دارد. این میتواند هم در بازار جهانی طلا و هم در پیش بینی قیمت طلا در بازار ایران کمک داشته باشد. زمانی که تحلیلگران در تلاش برای تعیین قدرت یا ضعف قیمت لحظه ای طلا هستند، ردیابی سریع برای تحلیلگران سودمند است. شایان ذکر است که مومنتوم به طور کلی در بازارهای رو به رشد مفیدتر از بازارهای نزولی است. این به این دلیل است که بازارها بیشتر از اینکه سقوط کنند، افزایش مییابند.

در تحلیل پرایس اکشن (برای تحلیل طلا) ما به مومنتوم حرکتی بیشتر دقت میکنیم و سعی میکنیم در رفتار هر یک از کندل های (بسته به زمان معاملاتی و یا تحلیل خود) اطلاعات کافی از رفتار و احساس معامله گران در آن بازه زمانی بدست آوریم. تحلیل تکنیکال هفتگی طلا یا پیش بینی قیمت طلا در آینده ولیکن نیازمند سبک های کمکی دیگری از تحلیل تکنیکال است تا بتواند سناریو مد نظر ما را بیشتر از پیش تایید کند.

اساسا، مومنتوم یا شاخص حرکت، محل قرارگیری قیمت فعلی طلا را در رابطه با جایی که قیمت در گذشته بوده، مقایسه میکند. اندیکاتور مومنتوم با گرفتن قیمت فعلی فلز زرد و کم کردن قیمت تاریخی محاسبه میشود. با پیروی از این روش به جرات میتوان گفت که اگر قیمت فعلی بالاتر از قیمت گذشته باشد، اندیکاتور مومنتوم مثبت است. با این حال، زمانی که قیمت فعلی کمتر از قیمت گذشته باشد، شاخص حرکت منفی است. این شاخص میتواند به فعالان بازار هشدار دهد که آیا باید فلز گرانبها (طلا) را بخرند یا بفروشند.

  1. احساسات فعالین بازار طلا جهانی

این جنبه از تجزیه و تحلیل تکنیکال طلا توجه سرمایه گذاران را به خود جلب میکند و به احساس آنها در مورد یک کالای خاص و چگونگی کمک به شکل گیری و تغییر ارزش آن میپردازد. احساسات به احساس یا لحن بازار اشاره دارد. این امر از طریق فعالیت و حرکت قیمت طلا که در آن بازار معامله میشود، مشهود است. تحلیلگران تکنیکال اغلب احساسات بازار را به دلیل تأثیرگذاری بر شاخص های فنی در نظر میگیرند.

به عنوان مثال، هنگامی که فدرال نرخ بهره دلار را افزایش یا کاهش میدهد، احساسات بازار میتواند بالا یا پایین کند و مستقیما بر روی بازارهای جهانی تاثیر بگذارد. از آنجایی که فلز زرد نیز مانند سایر بازارهای مالی فارکس و ارز دیجیتال، تحت تأثیر حرکت دلار آمریکا قرار میگیرد، مواردی مانند تنش های ژئوپلیتیکی یا اقتصاد پر رونق برخی از عواملی هستند که میتوانند بر احساسات بازار و ذهنیت کلی فعالین آن تأثیر بگذارند.

همانطور که منابع معتبر اشاره می‌کنند، تحلیلگران سپس از این شاخص‌های تکنیکال برای اندازه‌گیری و کسب سود از حرکت‌های کوتاه‌مدت قیمت که اغلب ناشی از نگرش سرمایه‌گذاران نسبت به یک اوراق بهادار است، استفاده میکنند. همه سرمایه گذاران از این احساسات پیروی نمیکنند. در واقع، سرمایه‌گذاران مخالف ترجیح میدهند بر خلاف احساسات فعلی معامله کنند، وقتی دیگران در حال خرید هستند، بفروشند و بالعکس.

شاید این دیدگاه تحلیل چارت طلا در بین تحلیل گران سبک پرایس اکشن و بیشتر نیز برای تحلیل طلا جهانی یا تحلیل طلا فارکس کاربرد داشته باشد. عموم فعالین بازار ایران که نسبت به پیش بینی قیمت طلا در ایران و تحلیل قیمت طلا در آینده فعالیت دارند، در کنار بررسی چارت طلا، نگاهی به اخبار سیاسی و وضعیت تنش ها در منطقه می اندازند تا بتوانند دیدگاه بهتری برای سرمایه گذاری در طلا داشته باشند.

تا به اینجا احساسات در تحلیل تکنیکال طلا را مطالعه نمودید و از اهمیت آن آگاه شدید، اما این تنها راه مشاوره سرمایه گذاری در بازارهای مالی نیست، بلکه شما برای انتخاب دقیق تر نیاز دارید تا توسط مشاورین و تحلیل گران برجسته به صورت دوره ای از وضعیت سرمایه گذاری خود مطلع شوید. مجموعه فیبوتک این سرویس را به صورت روزانه با ارائه تحلیل هفتگی طلا و تحلیل طلا در طول هفته به صورت رایگان ارائه میدهد.

تحلیل قیمت طلا در ایران - تحلیل طلای جهانی

ارزش تحلیل تکنیکال طلا برای سرمایه گذاران چقدر است؟

از آنجایی که تحلیل تکنیکال راهی برای به دست آوردن درک بهتر از مسیری است که طلا میتواند طی کند و پیش بینی قیمت طلا که به کجا برسد، میتواند یک جزء مهم برای سرمایه گذارانی باشد که در حال حاضر طلا دارند یا میخواهند آن را به دارایی خود اضافه کنند. درک اینکه قیمت طلا به کجا میتواند برود برای سرمایه‌گذاران مفید است زمانی که میتوانند قیمت‌ها را با جایی که در حال حاضر هستند مقایسه کنند تا حسی از قیمت پایه طلا به دست آورند.

همه اینها به این معنی است که تحلیل تکنیکال طلا به سرمایه گذارانی کمک میکند که به دقت قیمت طلا را برای شاخص های بازارهای صعودی یا نزولی رصد میکنند. این میتواند به معامله گران بازار کمک کند تا بفهمند که آیا باید برای خرید طلا اقدام کنند، و یا سرمایه خود را فعلا نزد خود نگه دارند یا در دیدگاه نزولی برای پیش بینی قیمت طلا در آینده آن را بفروشند.

اینکه آیا الان زمان مناسبی برای ورود یا خروج از بازار طلا است یا چه زمانی مناسب است برای سرمایه گذاری مجدد، خدمتی است که توسط تیم تحلیل فیبوتک در قالب تحلیل طلا به شما ارائه میشود. امیدواریم همواره با استفاده از محتوای موجود سرمایه گذاری مطمئنی را داشته باشید.

نظــرات
دیدگاهتان را بنویسید

آیا این مقاله مفید بود؟

از ۱ تا ۵ چه امتیازی می‌دهید؟

میانگین امتیاز از رای

اولین نفر باشید که رای میدهد!