اصـطلاحات ارز دیـجیـتال

واژه نامه ارز دیجیتال

در هر بازار مالی اصطلاحاتی هست که مخصوص ابزارها و شیوه انجام معاملات خاص آن بازار است. مجموعه فیبوتک در این بخش، یک واژه نامه جامع از اصطلاحات ارز دیجیتال و بازارهای مالی مرتبط ایجاد کرده است تا شما بتوانید به راحتی از مفهوم این عبارات استفاده نمایید.