خیلی از ما هر روز در سایت های مختلف و گزارشات روزانه شاخص ترس و طمع را میبینیم. این شاخص اعداد بین صفر تا 100 را به ما نشان میدهد. بطوریکه مقدار صفر به معنای ترس شدید و مقدار 100 به معنای طمع شدید میباشد.

چرا ترس و طمع را اندازه گیری میکنیم؟

رفتار بازار ارز رمز ها به شدت احساسی است. وقتی بازار رو به افزایش است، مردم تمایل به طمع بیشتر دارند که نتیجه آن FOMO است. همچنین، مردم اغلب در واکنش غیر منطقی به دیدن چارت نزولی، رمز ارز های خود را میفروشند. شاخص ترس و طمع سعی میکند شما را از واکنش بیش از حد احساسی خود نجات دهد.

دو فرض ساده وجود دارد:

  1. ترس شدید میتواند نشانه نگرانی بیش از حد سرمایه گذاران باشد، این میتواند یک فرصت خرید باشد.
  2. وقتی سرمایه گذاران، بیش از حد حرص میخورند، این دان معناست که بازار در حال ورود به فاز اصلاح است.

بنابراین، در این شاخص، احساسات فعلی بازار بیت کوین را تجزیه و تحلیل کرده و اعداد را در محدوده صفر تا 100 خرد میکند.

شاخص ترس و طمع
شاخص ترس و طمع

منابع اطلاعات

اول از همه باید بدانیم که، شاخص فعلی فقط برای بیت کوین است. اطلاعات مربوط به شاخص ترس و طمع از شش منبع مختلف به شرح زیر استخراج میشود:

  1. نوسانات – 25 درصد

اندازه گیری نوسانات و حداکثر جریان در بازار مربوط به 30 روز و 90 رو گذشته یکی از منابع شاخص ترس و طمع است. استدلال بر این است که افزایش غیر معمول نوسانات نشانه ترس از بازار است.

2. حرکت/ حجم بازار – 25 درصد

منبع دیگر، اندازه گیری حجم فعلی و حرکت بازار، باز هم در مقایسه با میانگین های 90/30 روز گذشته میباشد. به طور کلی، وقتی روزانه شاهد حجم بالای خرید در یک بازار مثبت هستیم، نتیجه میگیریم که بازار بیش از حد حریصانه و بیش از حد سرسام آور عمل میکند.

3. رسانه های اجتماعی – 15 درصد

تجزیه و تحلیل احساسات در شبکه اجتماعی REDDIT و نیز تجزیه و تحلیل توییتر و شمارش هشتگ های مرتبط با هر رمزارز و بررسی سرعت و تعداد تعاملات در بازه های زمانی مشخص از دیگر موارد اثر گذار بر شاخص ترس و طمع میباشد. نوع نرخ تعاملات بالای غیر معمول منجر به افزایش علاقه عمومی به بازار و افزایش طمع نیز میگردد.

4. نظر سنجی ها – 15 درصد

نظر سنجی هایی با تعداد دو تا سه هزار رای به صورت هفتگی میتواند تصویری از احساس عمومی افراد را به ما منتقل نماید.

5. دامیننس – 10 درصد

میزان تسلط یک رمز ارز به کل بازار رمزارز ها به خصوص برای بیت کوین، چنانچه افزایش یابد، این افزایش ناشی از ترس و در نتیجه کاهش سرمایه گذاری در آلتکوین ها میباشد. از طرف دیگر، هنگامی که تسلط بیت کوین کاهش میابد، مردم با سرمایه گذاری روی آلتکوین ها، آرزو میکنند که شانس خود را در بولران بعدی داشته باشند و میزان حرص افزایش یابد.

6. ترند ها – 10 درصد

بررسی داده های Google Trends را برای جست و جو مختلف مرتبط با بیت کوین یکی از منابع دیگر است. به ویژه تغییر حجم جستو جو و همچنین سایر جستو جوهای دیگر در حال حاظر. به عنوان مثال اگر دستکاری قیمت بیت کوین در داده های جستو جوی گوگل افزایش بیابد، این به وضوح نشانه ترس در بازار است.

خبر نامه فیبوتک

برای دریافت جدید ترین اخبار ارزهای دیجیتال ایمیل خود را وارد کنید