تحلیل الراند (EGLD)، سه شنبه 13 دی 1401 - فیبوتک تحلیل الراند (EGLD)، سه شنبه 13 دی 1401 - فیبوتک
تحلیل الراند (EGLD)، سه شنبه 13 دی 1401 فیبوتک

همینطورکه مشاهده میکنید تایم فریم بلندمدت ارز دیجیتال EGLD ازمحدوده ی قیمت 544$ حدودیکسال باروند نزولی همراه بوده است.احتمال اصلاح بیشترقیمت تامحدوده ی 25$ /21$ می توان در نظرگرفت. در ادامه تحلیل ارز دیجیتال با تیم فیبوتک همراه باشید.

تحلیل تکنیکال الراند (EGLD)، سه شنبه 13 دی 1401

باید دید که قیمت به محدوده های حمایت مهم چه واکنشی نشان خواهدداد.درحال حاضرقیمت درمحدوده ی 33$قراردارد.درصورت نوسان مثبت ممکن است تا محدوده ی 38$ رشدکندوسپس به روند اصلاحی خوادامه دهد. برای روند مثبت تایم بلندمدت شکست مقاومت داینامیک مهم است. محدوده ی مقاومت مهم محدوده ی 45$.

تایم فریم روزانه همینطورکه مشاهده می کنیدرونداصلاحی میباشد.باتوجه به شکست محدوده ی 38$ قیمت تامحدوده ی مشخص شده 32$بااصلاح همراه بوده است. 

درحال حاضردرمحدوده ی 33.50 درحال معامله میباشددرصورتی که قیمت بالاترازمحدوده ی 34.5نفوذکند ممکن است تامحدوده ی 38$ برای تکمیل پولبک به حمایت شکسته شده بانوسان مثبت همراه باشدوسپس ازمحدوده ی مشخص شده ریجکت شودباید دیدکه قیمت چه واکنشی نشان خواهدداد. برای روند مثبت تثبیت قیمت بالاترازمحدوده ی 38$ مهم است.

توجه داشته باشید تحلیل ها جهت بررسی میباشند یک توصیه سرمایه گذاری نیست و به تنهایی نباید برای تصمیم گیری شما باشد.

آیا این مقاله مفید بود؟

از ۱ تا ۵ چه امتیازی می‌دهید؟

میانگین امتیاز از رای

اولین نفر باشید که رای میدهد!