تحلیل هفتگی آنچین، هفته اول اسفند

در مقاله تحلیل هفتگی آنچین، در تاریخ هفته اول اسفند سال ۱۴۰۰، به بررسی شرایط کلی بازار و پارامترهای آنچین میپردازیم. در ادامه این مقاله با تیم تحلیل فیبوتک همراه باشید. ...
تحلیل هفتگی آنچین، هفته اول اسفند

امروز در این مقاله هفتگی آنچین به بررسی شرایط کلی بازار و پارامتر های تاثیر گذار بر روی شبکه میپردازیم. در ادامه این مقاله با تیم فیبوتک همراه باشید.

بیت کوین در مواجهه با جریان فروش

بیت کوین در هفته گذشته با جریان های مختلفی روبرو شد که همگام با نشانه های کاهش تقاضا در بین خریداران همراه شد تا در مجموع بیش از 4.7 میلیون بیت کوین با ضرر شناسایی نشده قرار گرفته است. در این هفته به بررسی میزان فروش احتمالی که ممکن است در آینده از طرف سرمایه گذارانی که در ضرر هستند، وارد شبکه شود را بررسی میکنیم.

بیت کوین در هفته گذشته همچنان در حال دست و پنجه نرم کردن با روند نزولی بوده است که منجر به سقوط قیمت از بالاترین سطح خود در 44.6 هزار دلار تا سطح 38.1 هزار دلار شد که در نهایت کندل هفته گذشته نیز در زیر مقاومت کلیدی 40 هزار دلاری بسته شد. این ترس در بازار بیت کوین و در بازار معاملات سنتی به صورت مشابه دیده میشود که هر دو به علت احتمال افزایش نرخ در ماه مارچ توسط فدرال رزرو است، همچنین ترس جنگ احتمالی روسیه و اکراین و اتفاقاتی که در کانادا ایجاد شده است.

با عمیق تر شدن روند نزولی قالب بر بازار، ادامه روند نزولی و دنباله دار شدن آن افزایش پیدا میکند. این باعث میشود تا هرچه سرمایه گذاران مدت بیشتری را در ضرر باشند و یا در این مسیر ضرر بیشتر شناسایی نشده ای را در سرمایه خود مشاهده کنند، احتمال فروش دارایی آن ها و خرج کردن آن در قیمت های پایین و ایجاد فشار فروش ناشی از این رفتار افزایش پیدا میکند.

بر این اساس ما در این هفته نامه تمرکز خود را بر روی این پتانسیل فروش احتمای قرار میدهیم و به بررسی میزان دارایی در ضرر شناسایی نشده و افرادی که این دارایی ها را در انتظار دارند را بررسی میکنیم.

بازار خرسی

یکی از سیگنال های متمایز بازارهای نزولی بیت کوین، فقدان فعالیت ها درون زنجیره ای (آنچین) است. این میتواند با ابزارهایی نظیر بررسی میزان آدرس های فعال، نهاد های فعال یا از طریق پارامترهایی مانند تعداد تراکنش های درون شبکه و هزینه کارمزد تراکنش ها بررسی شود.

نمودار زیر میزان نهادهای سرمایه گذاری فعال در طول 5 سال گذشته را نشان میدهد.

1. بازار صعودی : میتواندبا رشد میزان فعالیت کاربران در شبکه به راحتی نمایان شود که به صورت مرسوم در هر بار روند صعودی بیت کوین تعداد نهادهای سرمایه گذاری افزایش می یابد.

2. بازار نزولی : که مشخصه آن کاهش میزان فعالیت در شبکه است، که در تصویر در زیر محدوده کانال قرمز رنگ نشان داده شده است. بخش زیرین این کانال در طول مدت در حال افزایش است که نشان دهنده افزایش هولدرهای بلند مدت بیت کوین است.

در این هفته گرچه این میزان فعالیت آنچین در باند پایینی در حال کاهش است که نشان دهنده از بین رفتن میزان علاقه مندی به سرمایه گذاری و تقاضا در برای این دارایی در بازار است.

در ادامه بررسی این نمودار برای تعداد آدرس های با موجودی بیش از 0 در شبکه بیت کوین را خواهیم داشت. این معیار در حالی که معیار نسبتا خامی از تقاضای مبتنی بر کاربر است، دوره های انباشت تقاضا و عرضه بیت کوین معمولا با افزایش تعداد ایجاد UTXO ها همراه بوده است.

با این حال میزان آدرس های با موجودی بیش از 0 در شبکه در حال افزایش است، اما روند صعودی آن در حال ملایم شدن است. این به معنای خالی کردن حساب توسط برخی از سرمایه گذاران است. در طول ماه گذشته، حدود 219 هزار آدرس ( معادل با 0.54% از کل آدرس های فعال شبکه ) حسابشان به کل خالی شده است، که آغاز این روند از ماه می 2021 میتوان گفت شروع شده است.

دلیل احتمالی این رفتار را میتوان مرتبط با هزینه های اجرایی دانست که فلسفه آن نگهداری زجر آور دارایی در ضرر توسط سرمایه گذاران است. در نمودار زیر میتوانیم مشاهده کنیم که میزان نهاد های سرمایه گذاری با دارایی در سود ما بین 65 الی 76% در حال تغییر است.

اما از طرف دیگر این تحلیل میتوان مشاهده کرد که بیش از یک چهارم نهاد های فعال در ضرر سرمایه گذاری بر روی دارایی های خود هستند! در اصل، تقریبا 11% از کل دارایی موجود در شبکه با هزینه تمام شده ای ما بین 33.5 هزار دلار الی 44.6 هزار دلار میباشد که اکثریت آن ها در هفته های گذشته خریداری شده است. اگر بازار نتواند روند صعودی برای خود در آینده نزدیک تعریف کند، احتمالا این گروه اولین افرادی باشند که مایل به نقد کردن دارایی خود و ایجاد فشار فروش در شبکه باشند، الخصوص اگر قیمت به زیر محدوده قیمت تمام شده آن ها برسد!

میزان ضرر سرمایه گذاران بلند مدت و میان مدت

یکی از ابزارهای اولیه ای که برای ارزیابی استفاده میشود احتمال خرج شدن یک دارایی (با فرض فروش آن)، طول عمر آن است، که به مفهوم میزان زمان از آخرین باری که آن ارز جابجا شده است میباشد. بر مبنای آمار، هرچه بیشتر یک دارایی ثابت باقی بماند در ادامه نیز علاقه بیشتری به ثابت باقی ماندن دارد.

برمبنای تعریف ما، بازه بلند مدت که به رنگ آبی نشان داده شده است برای دارایی هایی با طول عمر بیش از 155 روز است و سایر دارایی هایی که طول عمر آن ها از آخرین زمان جابجایی کمتر از 155 روز است به عنوان دارایی سرمایه گذاران کوتاه مدت در نظر گرفته میشود که نشان دهنده احتمال کم و یا احتمال زیاد در به فروش رفتن به چرخش درآمدن آن دارایی در بازار است.

بر اساس این گروه ها،  میتوانیم آن ها را براساس آخرین باری که هر دارایی جابجا شده است دسته بندی کنیم. ما این کار را برای رسیدن به قیمت های تمام شده برای هر دسته از این گروه ها انجام میدهیم. چیزی که در انتهای این بررسی بدست می آید میزان دارایی بالا سرمایه گذاران کوتاه مدتی است که در قیمت های ما بین 42 هزار الی 50 هزار دلار قرار دارد.

با معامله شدن بیت کوین در قمیت های زیر این بازه قیمتی و همزمان با کاهش میزان فعالیت های درون شبکه ای (آنچین)، میزان دارایی که توسط این گروه بازار نگهداری میشود میتوان به عنوان اولین منبع ایجاد فروش در بازار باشد، مگر اینکه تقاضایی برای جذب این میزان از فروش در بازار ایجاد شود.

اخراج سرمایه گذاران کوتاه مدت

در صورتی که شما تحلیل آنچین هفته قبلی را که به بررسی گروه های سرمایه گذاری و میزان فروش آن ها در شبکه را مطالعه نکرده باشید، احتمالا با این موضوع آشنا نیستید. ما در ادامه این مقاله تحلیلی از سرمایه گذاران کوتاه مدت را با برسی رفتار میزان عرضه و هزینه کرد این گروه ارائه خواهیم کرد.

برای بدست آوردن اینکه چه میزان از سرمایه گذاران کوتاه مدتی در ضرر هستند، میتوانیم میزان قیمت تمام شده سرمایه گذاران کوتاه مدتی را بر معیار بر معیار MVRV این گروه تقسیم کنیم که نتیجه آن به رنگ آبی در نمودار نشان داده شده است. این محاسبات به ما نشان میدهد که سرمایه گذاران کوتاه مدتی در مجموع قیمت تمام شده ای برابر با 47.2 هزار دلار دارند که با توجه به قیمت حال حاضر بیت کوین ( که در محدوده 37 هزار دلاری معامله میشود ) میتواند نشان از ضرر شناسایی نشده 22% این گروه باشد.

بر این اساس، قیمت تمام شده سرمایه گذاران کوتاه مدتی در زمان نگارش این مقاله زیر قیمت تمام شده معیار سر زندگی (LiveLiness) در حال معامله است که نشان دهنده قیمت منصفانه بین هولدرهای بیت کوین است. (قیمت منصفانه در حال حاضر برابر با 38 هزار دلار است). در هر دو بازه بازارهای خرسی سال های 2013-2014 و 2018، زمانی که قیمت تمام شده سرمایه گذاران کوتاه مدت بالاتر از قیمت منصفانه هست و هنوز دارایی های خود را در ضرر به فروش نرسانده اند، پس بازار نزولی همچنان میتواند ادامه دار باشد و زمان شناسایی کف قیمتی فرا نرسیده است.

معیار میزان خالص سود و زیان شناسایی شده سرمایه گذاران کوتاه مدت (STH-NUPL) نشان دهنده میزان ضرر نگهداری شده توسط سرمایه گذاران کوتاه مدتی در مقایسه با مارکت کپ کلی بازار بیت کوین است. ما در این میتوانیم مشاهده کنیم که سرمایه گذاران کوتاه مدت از بازه 4 دسامبر 2021 در حال شناسایی ضرر بر سرمایه گذاری خود هستند. میزان کلی ضرر شناسایی نشده توسط این گروه در حال حاضر برابر با 18% از کل مارکت کپ بیت کوین است.

در سطوح پایین قیمتی فعلی که برابر با 33.5 هزار دلار است، این معیار با حدود 39% میرسد که نشان دهنده میزان بسیار ضعیفی از سودآوری دارایی است که این میزان به ندرت در فشار فروش بازارهای خرسی اتفاق می افتد. سرمایه گذاران کوتاه مدتی در حال نگهداری دارایی های خود در ضرر برای بیش از 2 ماه هستند که میتواند نشان از انعطاف پذیری آن ها در بازار باشد که با توجه به روندهای قیمتی گذشته اکنون میزان پذیرش بیشتری برای این نوسانات پیدا کرده اند اما این میزان میتواند به همان مقدار نیز به عنوان یک منبع مقاومتی در محدوده بالایی نیز در نظر گرفته شود.

با نگاه به هر دو گروه میتوان مشاهده کرد که مقدار نزدیک یا تقریبا برابری از دارایی در ضرر در اختیار سرمایه گذاران کوتاه مدتی و بلند مدتی است. به یاد داشته باشید که این میزان از درصدهای نگارش شده در تصویر زیر، براساس میزان است که در خارج از صرافی ها نگهداری میشود.

* دارایی در ضرر سرمایه گذاران کوتاه مدت : 15.6% معادل با 2.56 میلیون بیت کوین

* دارایی در ضرر سرمایه گذاران بلند مدت : 13.1% 2.14 میلیون بیت کوین

میزان دارایی در ضرر حال حاضر بازار بیش از این مقدار در بازه زمانی ماه های می و جولای 2021 می باشد. اما این تنها نیمی از بدترین بازار خرسی در سال 2018 و یا میزان ریزش در ماه مارچ 2020 است. ( معروف به سقوط کرونا )

با این حساب با بودن بیش از 28.7% عرضه در ضرر (معادل با 4.7 میلیون بیت کوین) این یک مسیر خوب برای گاو های بازار ایجد میکند تا مجدد بازار صعودی را برنامه ریزی کنند و شرایط بازار را بازیابی کنند.

با تغییر تمرکز خود بر سرمایه گذاران بلند مدت، میتوانیم میزان خروج سود در فروش دارایی سرمایه گذاران بلند مدت را که در حال فروش در شبکه هستند ببینیم.

* مقادیر بالا در معیار LTH-SOPR: نشان دهنده میزان سود بالای شناسایی شده توسط این گروه است که عموما در بازارهای صعودی مشاهده میشود.

* مقادر پایین در معیار LTH-SOPR: نشان دهنده کاهش میزان سود آوری دارایی ها است که معموما ترکیبی از قیمت های پایین و تجمیع توسط این گروه در قیمت های پایین است.

در حال حاضر مقدار معیار LTH-SOPR در حال بازگشت به مقادر پایین 1.46 است که میتواند نشان دهنده فروش توسط این گروه در سود تقریبا 46% است. از نظر تاریخی کاهش این معیار نشان دهنده رفتارهای ساید در زمان بزرگتر و بازار نزولی است.

با استفاده از فرضیه معیار LTH-SOPR به عنوان ضریبی از قیمت تمام شده، میتوان قیمت فروش توسط سرمایه گذاران بلند مدت را بدست آورد که به رنگ صورتی نشان داده شده است. این مدل میانگین قیمتی که امروز سرمایه گذاران در حال فروش هستند و قیمتی در گذشته در حال جمع آوری بوده اند را نشان میدهد.

این معیار در حال حاضر در محدوده 28.5 هزار دلار است که به بسیار نزدیک به نقطه میانی قیمت تمام شده برای سرمایه گذاران بلند مدتی و قیمت منصافه این گروه است. یکبار دیگر با این روش فقدان یک روند بلند مدت در بازار دیده میشود که مشابه با رفتار در بازار خرسی سال های 2019 و 2020 است.

شاید این فرصتی برای یک بازه جمع آوری دیگر که در آن قیمت میانگین فروش سرمایه گذاران بلند مدتی به قیمت تمام شده آن ها میرسد. و یا شاید اینبار سرمایه گذاران بلند مدتی دارایی های خود را حفظ کنند و در مقابل از ابزارهای بازارهای مشتقه برای هج کردن معاملات و ریسک خود به منظور ایجاد یک بازار خرسی متفاوت با آنچه در قبل مشاده کرده ایم استفاده کنند !!

خلاصه و جمع بندی

در مجموع بازار پارامترهای مختلف نزولی زیادی در پیش رو دارد که از فعالیت های ضعیف درون زنجیره ای تا مشاهده حجم بالایی از دارایی های در ضرر را شامل میشود. با مجموع بیش از 4.7 میلیون بیت کوین که هم اکنون در ضرر هستند، بیش از 54.5% از کل دارایی سرمایه گذاران کوتاه مدتی در ضرر هست که به احتمال زیاد با ادامه روند بازار نزولی مایل به عرضه و ایجاد فشار فروش بر روی قیمت های پایین تر باشند.

گرچه، با توجه به بازار نزولی که در طول 3 ماه اخیر در جریان بوده است، میزان عرضه ساختار بهتری از بازارهای خرسی قبلی را نشان میدهد که به علت وجود شرکت های سرمایه گذاری بزرگتر در بازار است. همان طور که در قسمت های پیشین تحلیل های هفتگی آنچین برای شما توضیح دادیم، سرمایه گذاران جدید بیت کوین بیشتر مایل به نگهداری این دارایی در طولانی مدت هستند و در مقابل با استفاده از ابزارهای بازار مشتقه نسبت به هج کرد و کاهش ریسک معاملات خود اقدام میکنند.

در انتهای بایستی گفت شرایط دقیقا مشابه به یک بازار خرسی است اما این را در ذهن داشته باشید که در بازه طولانی مدت، این سرمایه گذاران هستند که برنده میشوند. ممنون از اینکه تا پایان این تحلیل هفتگی آنچین همراه تیم فیبوتک بودید.

 

آیا این مقاله مفید بود؟

از ۱ تا ۵ چه امتیازی می‌دهید؟

میانگین امتیاز از رای

اولین نفر باشید که رای میدهد!

آیا این مقاله مفید بود؟

از ۱ تا ۵ چه امتیازی می‌دهید؟

میانگین امتیاز از رای

اولین نفر باشید که رای میدهد!

شاید دوست داشته باشید

دیدگاهتان را بنویسید

آموزش های فیبوتک
مشاوره سرمایه گذاری فیبوتک
دوره مقدماتی ارز دیجیتال
دوره آموزشی تحلیل تکنیکال مقدماتی
آموزش الگوهای معاملاتی
جدیدترین نوشته‌ها
زمان مطالعه: 1 دقیقه
زمان مطالعه: 1 دقیقه
زمان مطالعه: 1 دقیقه