در این مقاله براساس سری مقالات آموزش ارزهای دیجیتال، تصمیم داریم تا شما را با مفاهیم دیوار خرید و دیوار فروش و نحوه استفاده از چارت عمق سفارشات ( Depth Chart ) آشنا کنیم. این امر میتواند تاثیر خوبی از درک لحظه ای شما از وضعیت معاملات و تصمیم به خرید و فروش بهتر ارز دیجیتال مورد نظر شما برایتان ایجاد کند.

ديوار خريد، يك سفارش خريد گسترده يا تجمع سفارشات خريد در سطح قيمتي خاصي است. ديوار فروش به يك سفارش فروش گسترده يا تجمع سفارشات فروش در سطح قيمت خاص اشاره دارد. ايجاد يك ديوارخريد و ديوار فروش توسط نهنگ ها امكان پذير است. معامله گراني كه بخش بزرگي از رمزارزها يا سهام موجود را در اختيار دارند.

معامله گران باتجربه احتمالا در مورد ديوارخريد و فروش شنيده اند، كه ميتواند به عنوان نقاط قيمتي شناخته شود كه در آن حجم زيادي از سفارشات خريد يا سفارشات فروش وجود دارد. از نظر بصري، حجم سفارشات وقتي در برابر نقاط قيمت قرار ميگيرد “ديوار” را تشكيل ميدهد.

ديوار خريد (Wall Buy) و ديوار فروش (Wall Sell)
ديوار خريد (Wall Buy) و ديوار فروش (Wall Sell)

ديوارخريد و فروش ميتواند تا حد زيادي بر نوسانات قيمت در رمزارزها و بازارهاي سهام تأثير بگذارد. درك آنها هنگام معامله رمزارزها مانند بيتكوين و اتريوم ميتواند سودمند باشد زيرا به شما این امكان را ميدهد تغييرات قيمت را بهتر پيش بيني كرده و بر اساس آن سفارشات، محدوديت خود را تنظيم كنيد. با اين حال، درك دليل ديوارهاي خريد و فروش بسيار مهم است زيرا گاهي اوقات به جاي بازتاب احساسات تجاري واقعي ميتوانند نوعي دستكاري بازار باشند.

ديوار خريد چيست؟

ديوار خريد چيست؟
ديوار خريد چيست؟

ديوار خريد يك سفارش خريد گسترده يا تجمع سفارشات خريد در سطح قيمت خاصي است. حجم اين سفارشات خريد آنقدر زياد است كه در صورت انجام معاملات، قيمت دارايي را بالا ميبرد. در حقيقت، وجود ديوار خريد باعث افزايش قيمت ها حتي قبل از انجام سفارشات ميشود. اين امر به اين دليل است كه پس از برخورد قيمت با ديوار خريد، عرضه دارايي به ميزان قابل توجهي كاهش مييابد. ديوار خريد همچنين نشان دهنده اطمينان بازار است كه سطح قيمت به طور قابل توجهي بالاتر از قيمت ديوار خريد خواهد بود.

چگونه ديوارهايي براي خريد پيدا كنيم؟

معامله گران با تعيين سفارشات خريد خود حتي بالاتر از ديوار خريد، به رمزارزها يا سهام آنها دست مييابند. اين امر قيمت ها را حتي بيشتر افزايش ميدهد. با اين حال، توجه به اين نكته ضروري است كه ديوارهاي خريد اغلب نشان دهنده احساسات واقعي بازار نيست. ديوارهاي خريد كوچك به دليل ترجيحات روانشناختي معمولا در فواصل زياد از موقعيت فعلي بازار ايجاد ميشوند.

از طرفي ديوارهاي خريد نيز ميتواند به طور مصنوعي ايجاد شود. از آنجا كه سفارشات خريد پويا هستند و ميتوانند به طور مداوم اضافه يا حذف شوند، ديوارهاي خريد را ميتوان به عنوان نوعي از دستكاري بازار استفاده كرد و ممكن است نشان دهنده علاقه واقعي براي خريد يك رمزارز با آن قيمت نباشد.

ديوارفروش چيست؟

ديوارفروش چيست؟
ديوارفروش چيست؟

ديوار فروش نقطه مقابل ديوار خريد است. به يك سفارش فروش گسترده يا تجمع سفارشات فروش در سطح قيمتي خاص اشاره دارد و همچنين اغلب در معاملات رمزارزها ديده ميشود.

ديوار فروش ميتواند باعث كاهش قيمت رمزارز شود. اين به اين دليل است كه ديوار فروش نشان ميدهد كه عرضه رمزارز با آن قيمت افزايش مييابد. اين امر تقاضا را تحت فشار قرار داده و قيمت ها را كاهش ميدهد.

چگونه ديوارهايي براي فروش پيدا كنم؟

معامله گران كه ميخواهند رمزارز خود را بفروشند، از اين واقعيت آگاه هستند كه اگر قيمت خود را بالاتر از ديوار فروش قرار دهند، ممكن است دارايي هرگز به قيمت سفارش آنها نرسد. بنابراين، آنها پيشاپيش سفارشات فروش خود را زير ديوار قرار ميدهند.

اين امر باعث كاهش بيشتر قيمت ها ميشود، زيرا معامله گران بيشتر سفارشات فروش را زير ديوار فروش قرار ميدهند. بنابراين، رمزارز در آن محدوده قيمتي با مقاومت زيادي روبرو ميشود و با قيمت پايين نگهداري ميشود. با اين حال، مشابه ديوارخريد، ديوارفروش را نيزميتواند توسط نهنگ ها، دستكاري شود.

شناسايي ديوار خريد و فروش

دفتر سفارش (Book Order) چيست؟ به منظور شناسايي ديوارهاي خريد و فروش در يك صرافي واقعي، يك معامله گر ابتدا بايد نحوه خواندن يك دفتر سفارش را بفهمد. يك دفتر سفارش “يك ليست الكترونيكي از خريد و فروش سفارشات براي يك ابزار امنيتي يا مالي خاص است كه بر اساس سطح قيمت سازماندهي شده است.

يك دفترچه سفارش تعداد سهام پيشنهادي يا ارائه شده در هر نقطه قيمت را ذكر ميكند. ” دفترهاي سفارش پويا هستند و به طور مداوم در زمان واقعي به روز ميشوند.

Book Order
Book Order

در هر دفتر سفارش، شرايط “پيشنهاد” و “درخواست” را مشاهده خواهيد كرد. پيشنهاد يك سفارش خريد است، در حالي كه يك درخواست سفارش فروش است. وقتي نقاط قيمت يك پيشنهاد و يك درخواست مطابقت داشته باشد، مبادله باعث معامله ميشود. وقوع اين معاملات به نوبه خود بر قيمت دارايي تأثير ميگذارد.

به عنوان مثال، اگر تقاضاي زيادي براي يك رمزارز وجود داشته باشد و خريداران مايل به پرداخت هزينه بالايي براي آن باشند، ممكن است قيمت پيشنهادي خود را تا زماني كه با قيمت فروشندگان مطابقت نداشته باشد، افزايش دهند. وقتي چنين معاملاتي صورت ميگيرد، قيمت رمزارز يا سهام بالا ميرود.

در حالي كه منظور از دفترهاي سفارش اين است كه به معامله گران كمك ميكند تا تصميمات آگاهانه تري بگيرند، اين اطلاعات بازار اغلب ميتواند تحت تأثير بازيگران بزرگي باشد كه مايل به دستكاري احساسات بازار هستند.

چگونه ميتوان اساس نمودار عمق (Chart Depth) ديوارهاي خريد و فروش را شناسايي كرد؟

نمودار عمقي (Chart Depth) ابزاري براي درك عرضه و تقاضاي يك رمزارز در هر لحظه (براي طيف وسيعي از قيمت ها) است. اين يك نمودار بصري تر براي نمايش اطلاعات دفتر سفارش است.

نمودار عمق شامل چندين جزء كليدي است:

خط پيشنهاد (Line Bid): ارزش تجمعي سفارشات خريد يا تقاضا را در هر نقطه قيمت مشخص ميكند. اين با يك خط سبز در سمت چپ نمودار نشان داده شده است.

خط درخواست (Line Ask): ارزش تجمعي سفارشات فروش يا عرضه را در هر نقطه قيمت مشخص نشان ميدهد. اين با خط قرمز در سمت راست نمودار نشان داده شده است.

محورX: محور افقي معمولاً به دلار است. نشان دهنده نقاط مختلف قيمت كه در آن سفارشات خريد و فروش قرار ميگيرد.

محورY: محور عمودي كه معمولا در رمزارزي است كه شما معامله ميكنيد، نشان دهنده تعداد سفارشات در هر نقطه قيمت است.

به طور معمول، يك معامله گر ميتواند موس خود را بر روي پيشنهاد قرار دهد و از خطوط بخواهد تا تعداد سفارشات خريد يا فروش را در هر نقطه قيمت به راحتي در محورها مشاهده كند.

ديوار نهنگ (Wall Whale):

نهنگ چيست و چگونه دفتر سفارش را دستكاري ميكنند؟

ديوار نهنگ ( Wall Whale)
ديوار نهنگ ( Wall Whale)

همانطور كه در بالا به طور خلاصه توضيح داده شد، نهنگ شخص يا موسسه اي است كه داراي مقادير قابل توجهي از رمزارز يا دارايي ديگر است. اين به آنها قدرت بي نظيري ميدهد كه از طريق اقدامات خود بر قيمت هاي بازار تأثير بگذارند.

برخي از نمونه هاي نهنگ در صنعت بيتكوين عبارتند از ساتوشي ناكاموتو، بنيانگذار بيتكوين، تايلر و كامرون وينكلوس و تسلا. به عنوان مثال، اگر تسلا تمام بيتكوين خود را بفروشد، مطمئناً به دليل حجم زياد و عرضه بيش از حد بيتكوين كه به طور ناگهاني در بازار عرضه ميشود، قيمت كاهش مييابد.

به همين دليل است كه بسياري از كارشناسان هشدار ميدهند كه ديوارهاي خريد و فروش اغلب به طور مصنوعي ايجاد شده اند. نهنگ ها منابعي براي ايجاد ديوارهاي خريد و فروش به تنهايي با تنظيم تعداد زيادي سفارش خريد يا فروش دارند. برخي از نهنگ ها عمداً اين كار را براي تحت تاثير قرار دادن احساسات بازار و دستكاري قيمت ها براي منافع خود انجام ميدهند. اين استراتژي تجارت نهنگ ناميده ميشود.

چگونه ميتوانم تشخيص دهم كه بازار رمزارزها تحت كنترل است؟

تشخيص اينكه ديوار خريد يا فروش واقعي است يا مصنوعي و به عنوان بخشي از استراتژي معاملات نهنگ ايجاد شده است، دشوار است. اين امر به ويژه در بازار رمزارزها مشاهده ميشود، جايي كه نوسانات زياد است و بازارها عمدتا بر اساس احساسات بازار و نه معيارهاي مالي يا روندهاي صنعت است.

با اين حال، يك راه براي تعيين واقعي بودن يا مصنوعي بودن اين ديوارها، اين است كه از آخرين اخبار رمزارزها مطلع باشيد. در مواردي كه به نظر ميرسد ديوارهاي خريد يا فروش قابل توجهي وجود داشته باشد در حالي كه تغييرات كمي در احساسات عمومي در رسانه هاي اجتماعي و اخبار ايجاد ميشود، ممكن است نمونه اي از دستكاري بازار باشد.

عمق بازار زماني بالا تلقي ميشود كه حجم زيادي از سفارشات معلق در طرف پيشنهاد و درخواست وجود داشته باشد. اين بدان معناست كه قيمت ها به راحتي توسط سفارشات بزرگ بازار و با هر قيمت خاص دستكاري ميشوند، زيرا آنها در حجم زيادي از سفارشات كلي جذب ميشوند. بنابراين احتمال كمتري وجود دارد كه ديوارهاي خريد و فروش بر قيمت ها تأثير زيادي داشته باشد و معامله گران در چنين مواردي بايد كمتر به آنها توجه كنند.

با اين حال، در پايان روز، هيچ راهنماي ثابتي در تعيين واقعي بودن ديوار خريد يا فروش ديوار وجود ندارد و بيشتر آن به تشخيص خود شما بستگي دارد.

خبر نامه فیبوتک

برای دریافت جدید ترین اخبار ارزهای دیجیتال ایمیل خود را وارد کنید