تحلیل جفت ارز GBP/USD، دوشنبه 12 دی 1401 - فیبوتک تحلیل جفت ارز GBP/USD، دوشنبه 12 دی 1401 - فیبوتک
تحلیل جفت ارز GBP/USD، دوشنبه 12 دی 1401 فیبوتک

همینطورکه مشاهده می کنید قیمت با توجه به لیکوئید کردن خریداران از ناحیه ی 1.24500 اوردربلاک نزولی با اصلاح همراه شده است. درتایم بلند مدت در صورتی که قیمت پایین تر از محدوده ی 1.19 نفوذ کند احتمال اصلاح بیشتر تا محدوده ی FVG ایجاد شده 1.16580/ 1.17 میتوان در نظر گرفت. حفظ محدوده ی مشخص شده مهم است. برای روند مثبت تثبیت قیمت بالاترازمحدوده ی 1.24مهم است. در ادامه تحلیل تکنیکال فارکس با تیم فیبوتک همراه باشید.

تحلیل تکنیکال جفت ارز GBP/USD، دوشنبه 12 دی 1401

همینطورکه مشاهده می کنید تایم فریم روزانه روند اصلاحی میباشد. احتمال اصلاح قیمت تا محدوده ی 1.19 وجود دارد در صورت اصلاح بیشتر تارگت اصلاحی مد نظر محدوده ی 1.17/ 1.16. در غیر اینصورت ممکن است از محدوده ی 1.19 با واکنش مثبت همراه باشد. محدوده های مقاومت تایم روزانه 1.22800/ 1.24500. برای تارگت 1.26600 / 1.27 تثبیت قیمت بالاتر از محدوده ی 1.24500مهم است.(قیمت همچنان درمحدوده ی 1.20درحال رنج زدن میباشد تحلیل قبل نیزمعتبراست)

تایم فریم 4 ساعت همینطورکه مشاهده می کنید قیمت درحال حاضردرمحدوده ی باکس مشخص شده درحال رنج زدن میباشد.ممکن است قیمت از محدوده های 1.21500/ 1.22 با واکنش منفی همراه شود و یا از محدوده ی 1.20600 به روند اصلاحی خود ادامه دهد . باید دید که قیمت چه واکنشی نشان خواهد داد.

محدوده های مقاومت 1.21200/1.22500 محدوده های حمایت 1.19/ 1.17800/ 1.16800. توجه داشته باشید تحلیل ها جهت بررسی میباشند یک توصیه سرمایه گذاری نیست و به تنهایی نباید برای تصمیم گیری شما باشد.

آیا این مقاله مفید بود؟

از ۱ تا ۵ چه امتیازی می‌دهید؟

میانگین امتیاز از رای

اولین نفر باشید که رای میدهد!