با بالغ شدن بازار رمزارزها، تعداد زيادي از گزينه ها براي رقابت با بيتكوين BTC و اتريوم ETH درحال افزايش است. يكي از تمايزهاي كليدي كه بايد از آن آگاه باشيد تفاوت بين كوين هاي عمومي و كوين هاي حريم خصوصي است.

كوين هاي عمومي

ارزهاي رمزنگاري شده مانند بيتكوين به كاربران امكان مي دهد هويت واقعي خود را از طريق نام مستعار (يعني آدرس كيف پول) پنهان كنند. اين ويژگي باعث شده است كه بسياري بر اين باورند كه كوين ها حريم خصوصي بسيار بهتري نسبت به ارزهاي فيات ارائه ميدهند.

با اين حال، نام مستعار به معناي ناشناس بودن و رعايت حريم خصوصي كامل نيست. ويژگي اصلي رمزارزهاي سنتي مانند بيتكوين اين است كه معاملات به صورت شفاف در دفتر كل ثبت ميشود. اگر هكر بتواند آدرس كيف پول كاربر را به هويت واقعي او پيوند دهد، هكر قادر خواهد بود از كل معاملات گذشته آن كاربر مطلع شود.

چرا بيت كوين يك كوين عمومي است؟

بيت كوين يك كوين عمومي است زيرا هويت كاربر را كاملاً پنهان نميكند. برخي از نمونه هاي معروف كوين هاي عمومي عبارتند ازبيت كوين، اتريوم و.XRP كه فاقد حريم خصوصي كامل هستند، كوين هاي عمومي ممكن است داراي ويژگي هاي جذاب مختلفي مانند سرعت معامله، سهولت استفاده، تقاضاي انبوه و برنامه همه كاره باشند.

چرا بيت كوين يك كوين عمومي است؟
چرا بيت كوين يك كوين عمومي است؟

از سوي ديگر، حريم خصوصي براي برخي از كاربران داراي اهميت بزرگي است. افزايش ترجيح بيت كوين تازه استخراج شده و ساير رمزارزهابه اين دليل است كه سرمايه گذاران مي ترسند بيتكوين در گردش ممكن است توسط معاملات جنايي گذشته آلوده شده باشد.

كوين هاي حريم خصوصي محور يا پيگيرگريز

كوين هاي حريم خصوصي رمزارزهاييي هستند كه براي پنهان كردن هويت كاربر و معاملات قبلي يك كوين طراحي شده اند. اين امر هرگونه قابليت رديابي به يك فرد خاص را از بين ميبرد و هيچ معامله اي به دليل سابقه گذشته يك كوين رد نميشود.

كوين حريم خصوصي محور چگونه كار ميكند؟

كوين هاي حريم خصوصي محور توسط كساني ترجيح داده ميشود كه نميخواهند معاملات آنها عمومي شود. برخي از افراد ممكن است كوين هاي حريم خصوصي محور را ترجيح دهند بخصوص اگر حوزه قضايي آنها اجازه معامله رمزارزها ندهد. در اين صورت، آنها به طور غيرقانوني در معاملات رمزارزها شركت ميكنند و با استفاده از عدم قابليت رديابي كوين هاي حريم خصوصي محور از مجازات فرار ميكنند.

كوين هاي حريم خصوصي محور از مكانيزم هاي متعددي براي كتمان اطلاعات استفاده مي نند. رايج ترين آنها، آدرسهاي مخفي كاري، امضاي حلقه ومعاملات محرمانه و oinJoins هستند.

آدرس هاي مخفي چيست؟

آدرس هاي مخفي كاري عمدتا توسط كوين حريم خصوصي محور مونرو (Monero (XMR استفاده ميشود. اين مكانيسم از گيرنده تراكنش محافظت مي كند و به آنها اجازه مي دهد دارايي را بدون ارتباط با كيف پول ديجيتال خود به دست آورند.

XMR
XMR

هر كاربر كيف پول Monero داراي يك كليد نمايش عمومي، كليد هزينه عمومي و كليد هزينه خصوصي است. يك كليد كه فقط يك بار عمومي بوده و به عنوان آدرس مخفي كاري نيز شناخته ميشود، در طول هر معامله ايجاد ميشود. اين آدرس مخفي در بلاك چين رمزگذاري شده و براي عموم قابل مشاهده است. اين كليد شامل هيچ گونه اطلاعات مربوط به تراكنش نيست و فقط فرستنده و گيرنده درگير در معامله ميتوانند با استفاده از كليدهاي خود به اطلاعات دسترسي پيدا كنند.

كوين حريم خصوصي محور XMR چگونه كار ميكند؟

براي روشن تر نشان دادن اين موضوع، بياييد از يك مثال فرضي مبادله بين Anne و Ben استفاده كنيم.

اگر Anne ميخواهد ٢٠ مونرو براي Ben ارسال كند، تنها كاري كه بايد انجام دهد اين است كه آدرس مقصد، مبلغ را وارد كرده و “ارسال” را فشار دهد. اين يك فرايند سريع و آسان مشابه ساير رمزارزها است.

با اين حال، در پشت صحنه چه اتفاقي ميافتد؟ كيف پول Anne، يك كليد عمومي يكبار مصرف بر اساس كليد نماي عمومي Ben، كليد هزينه عمومي و ساير داده ها توليد ميكند.

خروجي به گونه اي ايجاد شده است كه فقط كيف پول Ben قادر است با استفاده از كليد نماي خصوصي خود، داده ها را از بلاك چين شناسايي و بازيابي كند. پس از انجام اين كار، يك كليد خصوصي يك بار مصرف كه با كليد عمومي يك بار مصرف مطابقت دارد ساخته ميشود و پس از آن مي توان Monero را به دلخواه با استفاده از كليد هزينه خصوصي خود هزينه كرد.

كل اين فرآيند بدون ارتباط مستقيم XMR با كيف پول Ben اتفاق ميافتد. به اين ترتيب، آدرس مخفي گيرندگان Monero را از ديد عموم محافظت ميكند.

در همين حال، سازوكارهاي ديگر براي خصوصي سازي اطلاعات فرستنده كار ميكنند. يكي از اين مكانيزم ها امضاي حلقه است.

امضاي حلقه و تراكنشهاي محرمانه حلقه (Ring CTs) چيست؟

 امضاي رينگ نوعي امضاي ديجيتالي است كه مانع افشاي هويت فرستنده اصلي ميشود و ميتواند توسط گروهي از افراد تأييد شود.

مونرو همچنين از امضاي حلقه استفاده ميكند. شبكه بطور خودكار گروهي از امضاكنندگان معامله، معروف به “حلقه” را انتخاب ميكند كه با استفاده از خروجي واقعي تراكنش واقعي و همچنين تركيبي از خروجي هاي معامله قبلي، يك تراكنش ايجاد ميكنند.

از بيرون حلقه، راهي براي تشخيص معامله واقعي وجود ندارد. از اين رو ديگر اعضاي حلقه به عنوان طعمه براي مخفي نگه داشتن فرستنده عمل ميكنند. اين امر به ويژه با گروه هاي بزرگتر با امضاي حلقه كار ميكند. بالاترين تعداد ثبت شده از اعضاي حلقه تا كنون ١٠٠نفر است.

در گذشته، مونرو بايد به بخش هاي خاص تقسيم ميشد. به عنوان مثال، انتقال ١٢,٥ XMR به سه نام ١٠ XMR ، ٢ XMR و ٠,٥ XMR تقسيم ميشود. سپس اعضاي حلقه اگر ارزش معاملاتي برابر اين مقادير داشته باشند، انتخاب ميشوند. تجزيه مبلغ معامله به اين ترتيب اين اطمينان را به وجود ميآورد كه فرستندگان به راحتي قادر به يافتن اعضاي حلقه هستند زيرا امضاي حلقه فقط مي تواند معاملات با ارزش يكسان را گروه بندي كند.

با اين حال، اين بدان معناست كه كل مبلغ معامله بخشي از اطلاعات عمومي است كه هر كس ميتواند آن را ببيند. براي رسيدگي به اين مشكل، تراكنش هاي محرمانه حلقه يا Ring CTs توسط Monero در ژانويه ٢٠١٧ ايجاد شد.

اين يك نوع ويژه از امضاي حلقه است كه با پوشاندن مقدار ارسال شده در يك تراكنش، حريم خصوصي بيشتري را براي فرستنده و گيرنده ايجاد ميكند. از سپتامبر ٢٠١٧، Ring CTs براي همه معاملات Monero اجباري شده است. با Ring CTs، خروجي هايي با مقادير مخفي توليد ميشوند و كيف پول ديجيتال آزاد است كه اعضاي حلقه را با هر ارزش معامله انتخاب كند.

مبالغ معامله شده ديگر به اطلاع مردم نميرسد. با اين حال، هنوز لازم است كه شبكه بتواند اعتبار تراكنش را تأييد كند. براي انجام اين كار، مجموع ورودي معامله بايد برابر مجموع خروجي آن باشد.

فرستنده موظف است به مقدار خروجي متعهد شود، كه شامل افشاي اطلاعات كافي براي ماينرها در شبكه براي تأييد اعتبار بدون افشاي عمومي مبلغ ميشود. به اين تعهد Pedersen ميگويند. مفهوم آن اثبات صحت يك عبارت بدون آشكارسازي چيزي فراتر از حقيقت آن و استدلال غير تعاملي مختصر دانش با دانش صفر يا Zk-SNARK ناميده ميشود.

علاوه بر اين، از اثبات محدوده براي تأييد رمزنگاري اينكه مقدار معامله بيشتر از ٠ و كمتر از هر عدد دلخواه معين است، استفاده ميشود. اين امر باعث مي شود كه فرستندگان از ارزش معامله منفي خودداري كنند. از طريق اين مكانيزم ها ، تراكنش هاي Monero را مي توان به طور ايمن و خصوصي ارسال و دريافت كرد.

كوين هاي محبوب حريم خصوصي محور

به غير از Monero، برخي ديگر از كوين هاي حريم خصوصي شامل Dash كه قبلاً به عنوان Dark Wallet شناخته ميشد، ZCash و Beam هستند.

Beam يك كوين حريم خصوصي محور است كه در سال ٢٠١٩ وارد بازار رمزارزها شد. از پروتكل بلاكچين جديدي به نام Mimblewimble پشتيباني ميكند. همچنين از CoinJoin و مكانيسم هاي ديگر براي خصوصي سازي اطلاعات معاملات استفاده ميكند.

كوين هاي عمومي در مقابل كوين هاي حريم خصوصي

برخي از كوين هاي عمومي تلاش ميكنند اقدامات حريم خصوصي را افزايش دهند.

اگرچه بيتكوين يك كوين عمومي است، اما سعي كرده است لايه اي از حريم خصوصي را اضافه كند. CoinJoin مفهومي است كه توسعه دهندگان بيتكوين به اميد بهبود حريم خصوصي ايجاد كرده اند. CoinJoin چندين پرداخت بيت كوين از چندين خرج كننده را در يك معامله واحد تركيب ميكند تا تعيين جزئيات معامله براي خارجي ها دشوار شود.

كوين هاي عمومي در مقابل كوين هاي حريم خصوصي
كوين هاي عمومي در مقابل كوين هاي حريم خصوصي

به عنوان مثال، به جاي دو معامله جداگانه از آدم به كريس و از باب به ديويد، دفتر كل يك معامله واحد از آدم و باب را به كريس و ديويد نشان ميدهد. اين مفهوم را ميتوان به گروه هاي بزرگتر بسط داد، بنابراين معاملات واقعي انجام شده را مبهم ميكند.

با اين حال، امنيت ابزارهاي CoinJoin هنوز نامشخص است. به اين ترتيب، بيتكوين در مقايسه با كوين هاي تخصصي حريم خصوصي محور مانند Monero از نظر حفظ حريم خصوصي عقب ميماند.

نتيجه

كوين هاي حريم خصوصي محور مانند ZCash ،Dash Monero و Beam، داراي ويژگي هاي فوق العاده اي هستند كه از فرستنده و گيرنده در برابر تراكنش هاي آنها جلوگيري ميكند.

چنين ويژگي هايي ممكن است براي كساني كه به حريم خصوصي اهميت ميدهند و مايل به فاش كردن سابقه معاملات يا انجام معاملات غيرقانوني نيستند، مهم باشد. برخي از معامله گران نيز به دليل افزايش محبوبيت و فناوري هوشمند ممكن است روي اين كوين ها سرمايه گذاري كنند.

با اين حال، كوين هاي حريم خصوصي محور براي حمله به داده ها خطاناپذير نيستند. هميشه خلأهايي وجود خواهد داشت كه ميتوان از آنها سوء استفاده كرد. علاوه بر اين، كوين هاي حريم خصوصي محور از نظر اقدامات نظارتي با خطر بيشتري نسبت به رمزارزهاي عمومي مواجه هستند. گروه اقدام نيروي مالي FATF، موارد نظارتي سختي را در چنين كوين هايي كه توانايي شكستن قوانين ضد پول شويي AML را دارند، اعمال نموده است. برخي از كشورها مانند كره جنوبي استفاده از كوين هاي حريم خصوصي محور را ممنوع كرده اند.

خبر نامه فیبوتک

برای دریافت جدید ترین اخبار ارزهای دیجیتال ایمیل خود را وارد کنید