Open Interest چيست؟ OI را ميتوان به عنوان تعداد قراردادهاي مشتقه باز يا معوق براي يك بازار خاص توصيف كرد.

Open Interest يك قرارداد مشتقه”باز” تلقي ميشود تا زماني كه طرف مقابل تصميم به بستن آن بگيرد و o بازار نشان دهنده مجموع قراردادها از معاملات “افتتاح شده” منهاي قراردادهاي بسته يا تسويه شده است.

o شناسايي فرصت هاي معاملاتي با استفاده از معيارهاي حجم و Open Interest، به معامله گران امكان ورود و خروج راحت تر از بازار با بهترين قيمت ممكن را ميدهد.

سرعت پيشرفت در معاملات رمزارزها در فضاي مشتقات مشهود است. قراردادهاي مشتقه مبتني بر دارايي ديجيتال در اين مدت كوتاه جذابيت زيادي پيدا كرده و مزاياي زيادي براي بازار رمزارز و به طور كلي صنعت بلاكچين به همراه دارد.

بحران نقدينگي در بازاررمزارزها طي چند سال گذشته به بازيكنان بزرگتر يا “نهنگ ها” اجازه داده است تا با قدرت خريد يا فروش گسترده خود قيمت ها را دستكاري كنند .با اين حال، با معرفي مبادلات مشتقات در سراسر جهان، اين مشكل به تدريج در حال تبديل شدن به يك مسئله غير قابل حل است. اكوسيستم مشتقات در حال رشد و نيز در حال تسهيل شرايط بازي است و تريدرهاي عادي را قادر ميسازد از سرمايه بيشتر استفاده كنند و سودهاي مستمر به دست آورند.

چند نوع مختلف از بازار مشتقات وجود دارد. اگرچه همه آنها اساساً به معامله گران اجازه ميدهند در خصوص عملكرد آينده بازار شرط بندي كنند، اما آنها اين كار را به روش هاي مشخص و با رقابت بسيار زياد انجام ميدهند. تشخيص اينكه كدام روند ميتواند به معامله گران برتري دهد و كدام يك از آنها منجر به نابودي كامل ميشود، بسيار مهم است.

 Open Interest چيست؟

براي سنجش روند بازار، چه در بازار سهام و چه رمزارزها، معامله گران معمولاً به معياري موسوم به “بهره باز “OI مراجعه ميكنند. بهره باز بصري ترين مفهوم نيست، اما ميتوان آن را به عنوان تعداد قراردادهاي مشتقه باز يا معوقه براي يك بازار خاص توصيف كرد.

درك اطلاعاتي كه Open Interest فراهم ميكند، به معامله گران و سرمايه گذاران اجازه ميدهد قدرت بازار را بر اساس وجوه نقد ورودي و خروجي يك قرارداد خاص ارزيابي كنند. تفسير صحيح OI حتي ميتواند معامله گران را وادار به تعيين تأثير آن بر ساير قيمت هاي دارايي كند و به نوبه خود تصميمات معاملات آگاهانه تري را اتخاذ كنند.

Open Interest نشان دهنده چيست؟

در ابتدا، بياييد نحوه ايجاد قراردادها را بررسي كنيم. هر معامله دو طرف دارد – خريدار و فروشنده. اگر قرارداد آتي يا آپشن باشد، بايد يك فروشنده وجود داشته باشد، اما براي اينكه ارزشي وجود داشته باشد، بايد شخصي نيز باشد كه آن را به او بفروشد. قراردادهاي مشتقات توافقات مالي بين خريدار و فروشنده است كه غالباً به خريدار اجازه ميدهد دارايي را با قيمت مشخص پس از مدت زمان از پيش تعيين شده بفروشد و بالعكس.

به عنوان مثال، اگر يك معامله گر تصميم به خريد قرارداد آتي بيت كوين در ژانويه گرفت و انتظار داشت كه قيمت در ٩٠ روز افزايش يابد، اگر دارايي در آن دوره ١٠ درصد رشد كند، آنها ميتوانند دارايي هايي را با قيمت هاي ژانويه خريداري كنند و بلافاصله آنها را با ١٠ درصد سود بفروشند.

بيشتر قراردادهاي مشتقه از دارايي هاي اساسي خود ارزش كسب ميكنند و اين وابستگي باعث ميشود كه آنها هماهنگ با قيمت بازار دارايي حركت كنند. براي خريد اين قراردادها، معامله گران مبلغ مشخصي را به عنوان حق العمل يا كارمزد پرداخت ميكنند كه اين مبلغ بر اساس فاكتورهاي مختلفي محاسبه ميشود از جمله اينكه چقدر دور از قيمت بازار انتظار دارند كه دارايي جابجا شود و چقدر از لحاظ زماني به انقضا قرارداد مانده باشد.

با اين حال، اگر معامله گر قرارداد آتي را با انتظار كاهش قيمت خريداري كرده است، اما دارايي اساسي هنوز ارزش خود را دارد، آنها فقط كارمزد پرداختي براي خريد قرارداد را از دست ميدهند. ارزش كارمزد با استفاده از مفهوم “cost of carry ” محاسبه ميشود كه هزينه فرصت از دست رفته موجود ميباشد. با اين اوصاف، سرمايه گذار هميشه اين امكان را دارد كه در اوراق قرضه مطمئن با حداقل خطر سرمايه گذاري كند كه درآمد ثابتي دارند و در عوض بازدهي ثابت دارند.

قراردادهاي آپشنز عمدتا همان معاملات آتي يا فيوچر هستند، با اين تفاوت كه شركت كنندگان هيچ تعهدي براي انجام معامله در انقضا ندارند و قبل از انقضا در هر مرحله حق دريافت وجه را دارند. مثلا يك معامله گر با انتظار افزايش ارزش بيت كوين تا پايان ماه يك گزينه BTC را خريداري كرده است. اگر دارايي در هفته بعد ١٠٪ افزايش يابد، معامله گر ميتواند بلافاصله سود ١٠٪ منهاي كارمزد را بگيرد.

Open Interest نشان دهنده چيست؟
Open Interest نشان دهنده چيست؟

معاملات آتي و آپشنز براي معامله گران سرمايه گذار بسيار مناسب است تا قدرت خريد خود را افزايش دهند و دارايي اصلي بيشتري را به دست آورند، اما از آنجا كه قرارداد منقضي ميشود، اين افراد بايد حساب هاي خود را به طور مداوم مديريت كنند. براي حل اين مشكل، نوع ديگري از سرمايه گذاري مشتق شده به محبوبيت بيشتري در فضاي دارايي هاي ديجيتالي رسيده است كه همان perpetual swap میباشد..

بر خلاف معاملات آتي و آپشنز، معاملات perpetual swap تاريخ انقضا ندارند و سرمايه گذاران بلند مدت را قادر ميسازد تا زماني كه ممكن است موقعيت هاي خود را حفظ كنند. علاوه بر اين، معاملات پرپچوال قيمت دارايي اساسي را با دقت بيشتري با استفاده از مكانيزمي موسوم به “نرخ تأمين مالي” رديابي ميکنند كه هزينه اي است كه براي حفظ موقعيت هاي سرمايه گذار و تقاضاي خريدار یا فروشنده براي حفظ قيمت پرداخت ميشود.

قراردادهاي مشتقات را نيز ميتوان مستقيم به ازاي كارمزد خريداري و فروخت، كه با نزديك شدن به تاريخ انقضا مستهلك ميشود. يك قرارداد تا زماني”باز” تلقي ميشود كه طرف مقابل تصميم به بستن آن بگيرد و Open interest بازار نشان دهنده مجموع قراردادها از معاملات “افتتاح شده” منهاي قراردادهاي بسته يا تسويه شده است.

افزايش / كاهش Open interest به معناي چيست؟

با خريد و فروش معامله گران، Open interest در طول روز تغيير ميكند و غالبا صعود يا نزول يك بازار را نشان ميدهد. به طور معمول، افزايش Open interest نشان دهنده قدرت در بازار است زيرا وقتي تعداد قراردادها در حال افزايش است، فعاليت و اشتياق در مورد حركت دارايي اساسي افزايش مييابد. از طرف ديگر، اگر Open interest در مسير نزولي باشد، يك بازار در روند نزولي قرار دارد. اين بدان دليل است كه معامله گران در حال بستن موقعيت هاي خود با سرعتي بسيار سريعتر از آنچه ديگران ميتوانند آنها را باز كنند، هستند.

استفاده از Open interest با ساير شاخص هاي فني

با OI همچنين ميتوان درك كرد كه آيا بازار روند خاصي را طي ميكند يا بين نقاط مختلف قيمت در حال رنج زدن است. افزايش Open interest نشان ميدهد موقعيت هاي جديد در حال افزايش هستند، كه نشانه يك بازار سالم و فعال است. با اين حال، كاهش شاخص OI به معناي كاهش تعداد موقعيت ها است، كه نشان دهنده ورود بازار به يك مرحله محدود است.

Open interest در مقابل حجم تجارت

Open interest از نظر مفهومي مشابه حجم تجارت است اما اين دو ويژگي كاملاً متمايز دارند. تعداد سهام يا قراردادهاي معامله شده طي يك دوره خاص به حجم معاملات اشاره دارد و پيگيري اين مقدار ميتواند به معامله گران كمك كند تا روند حركت قيمت دارايي اساسي را ارزيابي كنند. همانطور كه گفته شد، حجم معاملات نسبي است.

سرمايه گذاري هايي كه ماركت كپ آنها كمتر است، حجم معاملات كمتري نسبت به سهام كلان شاهد خواهند بود و بايد حجم آن با متوسط حجم روزانه دارايي مشاهده شود.

به طور كلي، يك تغيير قابل توجه در قيمت با حجم تجارت بالاتر از حد معمول نشانگر يك تغيير بالقوه در جهت روند است. با اين حال، افزايش قابل توجه قيمت با حجم معاملات كم نيز ميتواند نشان دهنده يك روند معكوس باشد. به طور خلاصه، حجم معاملات به تعداد قراردادهاي معامله شده در يك دوره خاص اشاره دارد، در حالي كه Open interest به مجموع كل قراردادهاي زنده كه در بازار تسويه نشده اند.

Open interest در بازارهاي آتي در مقابل بازارهاي آپشنز
Open interest در بازارهاي آتي در مقابل بازارهاي آپشنز

Open interest در بازارهاي آتي به مراتب بيشتر از ساير گزينه ها مفيد است و برخي از معامله گران آپشنز اين معيار را ناديده ميگيرند. اين به اين دليل است كه راهي براي سنجش واقعي خريد يا فروش آپشنز با استفاده از OI وجود ندارد، اما گرچه به خودي خود ارزش زيادي ندارد، همراه با حجم تجارت ميتواند به وضوح حركات قيمت، قدرت روند و نقدينگي آپشنز را نشان بدهد.

اگر حجم در يك روز مشخص از Open interest موجود بگذرد، نشان ميدهد كه معاملات در آن گزينه در آن روز خاص فوق العاده زياد بوده است. علاوه بر اين، نقدينگي يك سهم يا رمزارز را ميتوان با كمك Open interest نيز درك كرد.

نكته مهم ديگر براي درك اين است كه هيچ بازار ثانويه اي براي آپشنز بدون Open interest وجود نخواهد داشت، زيرا بازارهاي ثانويه فعال اين احتمال را ميدهند كه قراردادهاي آپشنز با قيمت هاي منصفانه فروخته شوند. از طرف ديگر، در بازارهاي آپشنز داراي OI قابل توجه، تريد راحت تر ميباشد. معامله گران هرگز نميخواهند در قراردادهاي با نقدينگي كم كه منافع كمي دارند يا Open interest چنداني ندارند گير كنند.

شناسايي اين فرصت هاي معاملاتي با استفاده از معيارهاي حجم و Open interest، به معامله گران اجازه ميدهد تا با آرامش بيشتري با بهترين قيمت ممكن وارد بازارها شوند. بياييد يك سناريو را در نظر بگيريم كه درآن سهم معامله گر، الكس، باب و جف موقعيت هاي معاملات آتي BTCUSDT رابازميكنند، در حالي كه معامله گر ديگر، ديو، موقعيت خود را ميبندد. در اينجا نحوه تأثير اين امر بر علاقه آزاد نشان داده:

 فرصت هاي معاملاتي
فرصت هاي معاملاتي

جدول فوق تغيير در OI را براساس تعداد قراردادهاي باز روزانه نشان ميدهد. در جدول، Open interest از ٥ به ٢١ افزايش يافت كه معامله گران موقعيت هاي جديد را باز كردند، اما بعد از بسته شدن موقعيت هاي موجود، نرخ Open interest كاهش يافت.

معامله گران همچنين ميتوانند تغييرات قيمت، حجم و Open interest را براي سنجش سنتيمنت بازار به كار ببرند. به عنوان مثال، اگر قيمت در حال افزايش است و با افزايش حجم و OI همراه است، تمايل به بازار بسيار صعودي است. به همين ترتيب، افزايش قيمت در كنار كاهش حجم و OI، روند نزولي را نشان ميدهد.

اگر قيمت همراه با افزايش حجم و OI كاهش يابد، احساسات بازار نزولي است. اين به اين دليل است كه معامله گران فعالانه دارايي اساسي را شورت ميكنند و انتظار دارند كه قيمت ها بيشتر كاهش يابد، اما اگر حجم و افت سرمايه نيز كاهش يابد، تمايل به بازار صعودي است.

نتيجه

بازار رمزارزها ميتواند در روزها، ساعت ها و حتي چند دقيقه نزديك به انقضا بسيار ناپايدار شود و براي سرمايه گذاران كه درك كامل عملكرد آن را ندارند ميتواند خطرناك باشد. اگرچه معاملات فيوچر و آپشنز سرمايه گذاران را قادر ميسازند بدون مواجهه مستقيم از بازارهاي خاص سود ببرند، اما رويدادهايي كه بر اين بازارها تأثير ميگذارند ميتوانند به ميزان قابل توجهي بر سودآوري اين قراردادها تأثير بگذارند.

علاوه بر اين، برخلاف سهام و اوراق بهادار سنتي، بازار رمزارزها بصورت شبانه روزي معامله ميشوند و اين باعث ميشود كه آنها هر لحظه مستعد تحركات ناشي از رويدادهاي بازار جهاني باشند. با درك اينكه OI چگونه بر قيمت رمزارزها تأثير ميگذارد، معامله گران ميتوانند با تحليل سناريوي فعلي بازار و تفسير صحيح احساسات، تصميمات آگاهانه تري درباره محل سرمايه گذاري خود بگيرند.

خبر نامه فیبوتک

برای دریافت جدید ترین اخبار ارزهای دیجیتال ایمیل خود را وارد کنید